Historia jednostki w Rokszycach

HISTORIA OSP ROKSZYCE

Jednostka OSP w Rokszycach powstała 13 stycznia 1943 roku.
Założycielami jej byli :
Jerzy Trajdos
Piotr Niezgoda
Stefan Nowak
W skład jednostki wchodzili mieszkańcy Rokszyc I , Rokszyc II i Kargał Las.

Początkowo jednostkę tworzyło 25 druchów
Trajdos Jerzy - komendant
Ciesielski Tadeusz - zastepca dowódcy oddziału
Nowak Stefan - dowódca plutonu
Romar Mieczysław
Nawrocki Stanisław - dowódca sekcji
Ogrodnik Stanisław - dowódca sekcji
Adamczyk Leon
Bugajski Stefan
Ciesielski Stanisław
Jędrzejczak Antoni
Kaczmarek Stanisław
Lasota Józef
Marek Franciszek
Marek Adam
Marusiński Henryk
Marusiński Lucjan
Mikuła Mieczysław
Niezgoda Antoni
Niezgoda Piotr
Niezgoda Stefan
Owczarek Edward
Owczarek Karol
Powidłowski Henryk
Sztuk Tomasz
Wacławiak Jan

Jednostka mieściła się wówczas na terenach prywatnych pszczególnych prezesów. Na samym początku dysponowała ręczną pompą zamontowaną na jednoosiowym wozie cięgniętym przez jednego konia.
W wyposażeniu była też beczka na wodę zamocowana na jednoosiowym wozie ciągniętym przez dwa konie które udostępniane były przez Stanisława Dudka i Stanisława Dziubeckiego.

W 1956 roku powstał Komitet Budowy Strażnicy, na czele którego stanęli Henryk Niezgoda, Adam Skupień i Józef Dryzek, wtedy też została nabyta działka pod budowę Strażnicy OSP. Budowa zakończyła się w 1965 roku i nowy obiekt został oddany do użytkowania mieszkańcom okolicznych miejscowości. W kolejnych latach straż wzbogaciła się o pierwszą nową motopompę oraz syrenę alarmową, zaś w 1969 r. o platformę konną.
Przez kolejne lata strażnica była doposażana z funduszy pozyskanych przez organizację zabaw i wynajmowanie sali okolicznym miejscowościom. Zakupiono materiał na ogrodzenie placu, a w kolejnym roku wykonano je. W tym samym roku zakupiono materiał na ławki do strażnicy. W kolejnych latach przeprowadzono malowanie sali , renowacje dachu , remont drzwi , szklenie okien , itp.
W latach 70 i 80 druhowie z Rokszyc poza pracą związaną z działaniami pożarniczymi angażowali się również społecznie, przy budowaniu dróg na terenie Rokszyc . Własnym transportem przywozili z piotrkowskiej ciepłowni tzw. szlakę i własnymi rękami wyrównywali drogi.

Na przełomie wszystkich lat funkcję prezesa kolejno pełnili druhowie : Niezgoda Piotr , Niezgoda Henryk , Lasota Józef, Ogrodnik Józef, Adamczyk Mieczysław , Olejnik Andrzej , Krystek Leszek , Ogrodnik Ryszard , ponownie Adamczyk Mieczysław, Adamczyk Rafał .
W tych samych latach funkcję naczelnika kolejno pełnili druchowie : Trajdos Jerzy, Dryzek Józef, Bartosik Marian, Lasota Józef, Dryzek Ireneusz, Szyja Jan, Marek Marian, Ogrodnik Ryszard, Szewczyk Jacek, Lasota Mariusz.
W 1980r. prezesem OSP w Rokszycach został Mieczysław Adamczyk , który funkcję tę pełnił przez 10 lat. W tym okresie naczelnikami byli Jan Szyja, Marian Marek, Ireneusz Dryzek. W latach 1990-1994 prezesem był Andrzej Olejnik natomiast naczelnikiem był Leszek Krystek.
Od roku 1994 funkcję prezesa ponownie objął Mieczysław Adamczyk . Funkcję naczelnika objał Ryszard Ogrodnik a w kolejnej kadencji Jacek Szewczyk.
W 2005 roku prezesem został Rafał Adamczyk, który tę funkcję pełni do dziś. Od 2011r. funkcję naczelnika pełni - Mariusz Lasota , wiceprezesa - Zdzisław Skupień , zastępcy naczelnika - Piotr Wężyk , gospodarza- Dariusz Ogrodnik. Sekretarzem od 1998 roku do chwili obecnej jest Sławomir Junicki. Funkcję skarbnika od roku 1998 do chwili obecnej pełni Piotr Skupień a wcześniej pełnił ją w latach 1980-1998 Zdzisław Skupień a przed nim skarbnikiem w latach 1956-1980 był Adam Skupień.

Mając w planach dalszy rozwój jednostki, została podjęta decyzja o wybudowaniu garażu na lekki samochód bojowy. Budowę rozpoczęto w 1995 roku. W wiekszości prace budowlane wykonywane były w czynie społecznym przez druhów. Rok później garaż został wybudowany i oczekiwał na przydział wozu bojowego . W 1997 roku jednostce został przydzielony pierwszy lekki samochód bojowy marki "ŻUK" . Poświęcenie tego pojazdu miało miejsce w trakcie dożynek kościelnych, na placu przed strażnicą. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, władze gminy i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
W 2008 roku jednostka otrzymała nowy lekki samochód bojowy "GAZELA", który jest wykorzystywany do działań na terenie Gminy Wola Krzysztoporska i służy jednostce do dnia dzisiejszego.

Poza działaniami pożarniczymi jednostka z Rokszyc bierze czynny udział w różnych uroczystościach kościelnych. W pierwszych latach swojego istnienia druhowie uczestniczyli w uroczystościach w parafii NSJ w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z innymi jednostkami podległymi tej parafii, a następnie od 1989r. w swojej parafii NMP Królowej Pokoju w Piotrkowie Trybunalskim. Od momentu powstania parafii strażacy co roku adorują przy Grobie Pańskim i biorą udział w procesjach wielkanocnych i Bożego Ciała. Corocznie w dniu Św. Floriana strażacy uczestniczą we mszy, modląc się w intencji zmarłych druhów jak i opiekę bożą nad druhami czynnie wykonującymi swoje obowiązki. Jednostka z Rokszyc jest współfundatorem witraża w naszym kościele, na którym jest przedstawiona postać patrona strażaków św. Floriana.
Nasza jednostka brała udział w wielu doniosłych uroczystościach kościelnych jakie miały miejsce w Piotrkowie Trybunalskim.
W 2009 roku druhowie z Rokszyc brali udział przy procesji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Z okazji 1000 lecia istnienia Państwa Polskiego w Piotrkowie miało miejsce wiele uroczystości. Jedną z nich była procesja ulicami miasta z Cudownym Obrazem Matki Bożej Trybunalskiej. Druchowie z Rokszyc wraz z innymi przedstawicielami piotrkowskich parafii nieśli obraz z kościoła Jezuitów do kościoła NSJ.
Od kilku lat uczestniczymy również w Misterium Męki Pańskiej, które odbywa się ulicami Piotrkowa w wielkim tygodniu wielkanocnym.

Druhowie z Rokszyc co roku biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w których wystawiają drużyny młodzieżowe i seniorskie jak i również drużyna żeńska. Mozolne treningi dały efekt w ostatnich latach, a dowodem na to jest zwyciestwo drużyny seniorskiej w latach 2012 , 2013 , 2014 , 2015. W historii gminy Wola Krzysztoporska żadna z jednostek OSP nie osiągneła takiego wyniku.
Poniżej najlepsze osiągnięcia z ostatnich lat:
4. 07. 1993 – III miejsce w kategorii seniorów
1. 07. 2001 – III miejsce w kategorii seniorów
1. 07. 2012 – I miejsec w kategorii seniorów
7. 07. 2013 – I miejsce w kategorii seniorów
22.06. 2014 – III miejsce w kategorii kobiet
6. 07. 2014 – I miejsce w kategorii seniorów
14.06. 2015 – I miejsce w kategorii seniorów
17.06. 2016 – III miejsce w kategorii Seniorów
2013 – I miejsce w przeciąganiu liny jednostek OSP
2014 i 2015 - II miejsce drużyny młodzieżowej do lat 12

Strażacy z Rokszyc biorą udział również w turniejach piłki nożnej, które odbywają się na terenie gminy i powiatu.
Oto kilka osiągnięć z ostatnich lat :
15. 08. 2014 - I Miejsce w Turnieju o Puchar Prezesa OSP Gomulin.
28. 09. 2014- I Miejsce w Turnieju Parafiada 2014 w Bujnach.
16. 08. 2015- I Miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej.
2016 - II miejsce w turnieju piłki halowej
2017 - II miejsce w turnieju orlików

Pomimo wielu remontów na przełomie lat, strażnica w Rokszycach nie spełnia niestety standartów jakie są obecnie przyjęte. W budynku strażnicy dziala również Koło Gospodyń Wiejskich i dla obu organizacji jest zbyt mało miejsca aby realizować różnego rodzaju działania i inicjatywy. W związku z tym, zarząd OSP podjał decyzję o pozyskaniu działki na budowę domu ludowego i strażnicy. Od momentu jak wujtem gminy został Pan Roman Drozdek sprawa pozyskania działki nabrała tempa i w grudniu 2012r. udało się pozyskać działkę pod budowę obiektu.
Od tego momentu społeczność Rokszyc z niecierpliwością oczekiwała dalszych decyzji w zwiazku z budową. W 2015r. zostały podjete działania przez Urząd Gminy zwiazane z przygotowaniem dokumentacji i projektu budynku domu ludowego i strażnicy.
W 2016 r. rada gminy umieściła w budżecie na 2017r. fundusze na rozpoczęcie budowy i we wrześniu 2017r. rozpoczeły się prace budowlane, które mają być zakończone w lipcu 2018 roku.

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat w szeregach OSP było 26 druhów
Na początku roku 2018 roku jednostka OSP w Rokszycach w swych szergach ma następujących druhów:
Skład zarządu

Prezes - Rafał Adamczyk
Naczelnik - Mariusz Lasota
Wiceprezes- Piotr Wężyk
Zastepca naczelnika - Przemysław Chudy
Sekretarz -Sławomir Junicki
Skarbnik - Piotr Skupień
Gospodarz - Dariusz Ogrodnik

Komisja rewizyjna
Przewodniczący – Emil Hilski
Sekretarz – Mateusz Owczarek
Członek – Sławomir Fresel

Druhowie honorowi
Bogdan Junicki
Mieczysław Adamczyk
Zdzisław Skupień
Jan Ludwikowski
Stanisław Macioł

Pozostali druchowie OSP
Jan Adamczyk
Zdzisław Kaźmierczak
Daniel Kaźmierczak
Piotr Krystek
Jacek Lasota
Roman Lasota
Damian Niezgoda
Przemek Niezgoda
Dawid Pełka
Marcin Wężyk
Stanisław Wężyk

Dołącz do nas
Google+