OSP Moszczenica
Wizyta Komendanta Głównego PSP z okazji XX-lecia KSRG

Wizyta Komendanta Głównego PSP z okazji XX-lecia KSRG

W dniu 21 października w strażnicach jednostek OSP KSRG w Moszczenicy i Rozprzy została przeprowadzona uroczysta zbiórka druhów jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu piotrkowskiego z udziałem generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego PSP.

W dniu 21 października w strażnicach jednostek OSP KSRG w Moszczenicy i Rozprzy została przeprowadzona uroczysta zbiórka druhów jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego powiatu piotrkowskiego z udziałem generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego PSP.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście: wicemarszałek sejmu Elżbieta Radziszewska, Krystyna Ozga poseł na sejm RP, łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski wraz z zastępcą st. bryg. Mariuszem Koniecznym, komendant miejski PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Włodzimierz Kapiec wraz z zastępcą st. bryg. Pawłem Kardasem, prezes ZOP ZOSP RP nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz, wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, zastępca wójta gminy Rozprza Artur Cubała.

Celem spotkania było podsumowanie dwudziestoletniej działalności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie dokonanych zmian strukturalnych oraz sprzętowych na terenie powiatu piotrkowskiego. Komendant główny podziękował posłankom Elżbiecie Radziszewskiej i Krystynie Ozga za dotychczasową współpracę na płaszczyźnie bezpieczeństwa i zrozumienie idei ratowania życia i zdrowia jaka przyświeca pracy strażaka. Przybliżył prowadzone programy strukturalne pozwalające na dofinansowanie systemu oraz skale przedsięwzięć dokonanych na przełomie ostatnich lat, które pozwalają na ułatwienie pracy strażaków ratowników, ale przede wszystkim na zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Jednostki KSRG OSP z terenu powiatu piotrkowskiego w liczbie 25-ciu, otrzymały z rąk komendanta głównego PSP okolicznościowe dyplomy. Za dokonane zasługi w ratowaniu życia i zdrowia jednostka w Moszczenicy otrzymała motopompę pożarniczą Tohatsu, dumnie noszącą imię Ela, nawiązujące do wicemarszałek sejmu Elżbiety Radziszewskiej wspierającej działania lokalnej jednostki.

Spotkanie to również było okazją do zaprezentowania pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego, będącego na wyposażeniu jednostek w Moszczenicy i Rozprzy, który jest na wskroś nowoczesny, świadczący o bardzo dużym potencjale jednostek.

Dołącz do nas
Google+