Nasza Historia

W Marcu 1964 roku w Szkole Podstawowej zebrali się przedstawiciele wsi Wola Zaradzyńska w celu powołania komitetu założycielskiego jednostki OSP.
Wybrano Zarząd w składu :
Prezes – Wiktor Grala
Naczelnik – Stefan Kuchler
Z-ca naczelnika – Jan Kuchler
Sekretarz –Stanisław Redzynia
Skarbnik – Józef Redzynai
Gospodarz –Marian Jurga
Członek – Hieronim Grala

Do 1968 roku jednostka istnieje tylko w rejestrach nie prowadząc żadnej działalności.
Na wniosek ST. Ogn. Walentego Stępskiego z KPSP w Łodzi 09.02.1968 w tej samej Szkole Podstawowej na zebranie przybyło 29 osób z Woli Zaradzyńskiej i Nowej Woli. Wznowiono działalność gospodarczą i szkoleniową , podjęto uchwałę, by dochód z zabaw przeznaczyć na kupno placu pod budowę strażnicy. Zmieniono częściowo zarząd. Komendantem wybrano Witolda Kowala a zastępcą Tadeusza Sobczaka. W skład komisji rewizyjnej wchodzą :
Przewodniczący – Bronisław Studio
Członkowie - Wiktor Grala i Wiesław Kuchler
W rok później jednostka ma już gotowe mundury ( kupione w 50 % z funduszu jednostki i 50 % za własne środki ) stoły i ławki.
Osp Łaskowice przekazuje wóz konny a komenda powiatowa motopompę typu m400 .
Druh Leon Kisiel przyjmuje sprzęt strażacki na swoje podwórko do czasu wybudowania nowego obiektu.
W roku 1969 na zebraniu omówiono sprawę nabycia działko pod budowę strażnicy. Trudności trawy trzy lata. Dopiero w 1972 roku otrzymują działkę z Państwowego Funduszu Ziemi.
Powołano komitet budowy strażnicy którego przewodniczącym zostaje Stanisław Redzynia.
Komitet organizuje po wsiach zbiórki uliczne i ‘na listę’ w Gadce Nowej i Starej , Nowej Woli , Kolonii Woli , Dąbrowie i Ksawerowie. W 1973 rozpoczęto budowę strażnicy przy pomocy urzędu gminy w Ksawerowie. Budowa trwała 3 lata.
3.10.1976 roku następuje uroczyste otwarcie remizy OSP. Cała jednostka występuje w nowych galowych mundurach , budynek jest wyposażony w wszystkie potrzebne sprzęty. W czynie społecznym urządzono plac wokół obiektu.
Komendant Rejonowy przekazuje samochód strażacki typu GBM-8
W 10-lecie powstania jednostki w 1978 roku społeczeństwo miejscowe przekazuje ufundowany przez siebie sztandar dla jednostki OSP.
Wola zaradzyńska to jedna z nielicznych wsi gdzie powstała drużyna kobieca strażaczek biorących udział w ćwiczeniach, urządzaniu zabaw, pomocna w każdej chwili.
W 1987 roku powstaje myśl zwerbowania druhów z Woli Zaradzyńskiej w sklad orkiestry w Górce Pabianickiej. Cenna to inicjatywa dla orkiestry i kultury wsi.
W 1987 roku zostaje wycofany wóz bojowy star tym gbm-8 na jego miejsce jednostka otrzymuje żuka typ glm-8. Na rok 1988 Komendant Rejonowy Straży Pożarnych obiecuje nowy wóz bojowy.

 

 

Dołącz do nas
Google+