OSP Orpelów

Test sprawności/gotowości bojowej.

Dziś przed godzina 14:00 nasza jednostka została skontrolowana przez KP PSP w Pabianicach. Nasz czas wyjazdu to 4min, a w ogólnej punktacji na 33 punkty zdobyliśmy 25. Na alarm stawiło się 7 druhów, jako jednostka spoza KSRG nie mieliśmy żadnego założenia taktycznego, był to jedynie test szybkości stawienia sie i wyjazdu w pełnym umundurowaniu.

Dołącz do nas
Google+