Remiza OSP Koluszki

W 1916r. ze składek i dobrowolnych ofiar mieszkańców zakupiono posesję wznosząc na niej pierwszy budynek straży, który po wielu przebudowach i modernizacjach stoi do dnia dzisiejszego. Jest to niski budynek w podwórku, obecnej siedziby.

W 1937r. położono kamień węgielny pod budowę głównego budynku dzisiejszej straży.

Niestety przychodzi II wojna światowa, budowa przeciąga się.

Przychodzi wyzwolenie kraju, 11 miesięcy później, 30 grudnia 1945r. zakończono budowę budynku, dokonano jego otwarcia i poświęcenia.

W 1983r. w strażnicy przeprowadzany zostaje remont, doprowadzający budynek do dawnej świetności.

W 1996r. dzięki dobrym stosunkom z władzami naszego Miasta, zrozumieniu i pomocy finansowej jednostka przechodzi kolejną modernizację. Zostaje wykonany kapitalny remont garaży bojowych, pomieszczeń socjalnych, utwardzony po latach plac straży i wyłożony kostką brukową front strażnicy, wymienione bramy garażowe i wykonany jeden boks garażowy z przelotowym wjazdem.

W 2013r. zostały zakupione nowe szafki do garażu bojowego.szafki

Dołącz do nas
Google+