OSP Piaski
Zebranie sprawozdawcze OSP Piaski za rok 2013.

Zebranie sprawozdawcze OSP Piaski za rok 2013.

Za ubiegły rok mieliśmy się czym pochwalić!

        W dniu 08.02.2014 r odbyło się walne zebranie strażaków OSP Piaski. Z powodu prac modernizacyjnych sali OSP PIaski zebranie walne odbyło się w Szkole Podstawowej w Piaskach. Tegoroczne spotkanie można zaliczyć do udanych nie tylko ze względu na dużą frekwencje strażaków w szkole ale także mogliśmy się pochwalić swoimi dokonaniami w minionym roku a mieliśmy przed kim... Na zebranie stawili się trzej reprezentanci KP PSP ŁĘCZYCA min. Nasz mieszkaniec Paweł Gąsiński, Komendant Gminny mgr. Marek Koniuszenny a także Radny Powiatu Łęczyckiego Pan Edward Cymer. Zebranie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez prezesa i wiceprezesa a następnie przystąpiono do realizacji założeń na ówczesny dzień. Rozpoczęto od przedstawienia raportu pieniężnego przez skarbnika Kazimierza Opasa, który zotał zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną. Następnie prezes przedstawił zebranym co się u Nas wydarzyło a wydarzyło się dość dużo jak na Nasze możliwości. W ubiegłym roku sześciu Naszych druhów przystąpiło do szkolenia podstawowego strażaków OSP zakończonego sukcesem, następnie poinformowaliśmy o przeprowadzonej przebudowie dachu remizy OSP a także o pikniku, którego byliśmy organizatorami. Wątkiem, który był nieco bardziej poruszony na zebraniu to zakwalifikowanie się Żeńskiej Drużyny Pożarniczej do zawodów wojewódzkich. Stawia to przed Nami duże wyzwanie sprzętowe jak i logistyczne. Jednak Komenfant Gminny zapewnił Nam wsparcie zarówno techniczne jak i logistyczne za co serdecznie dziękujemy. Dość ważnym, edukacyjnym elementem było przedstawienie Dnia Dziecka organizowanego w Szkole Podstawowej w Piaskach. Była to inicjatywa strażaków za co dziękujemy, mamy nadzieję, że podobną akcję powtórzymy w tym roku.

        Punktem, którym za pewne byli lekko zaskoczeni niektórzy zebrani i goście było powołanie do Naszych szeregów pierwszej w historii straży w Piaskach Młodzierzowej Drużyny Pożarniczej w składzie 8-śmio osobowym. Jest to dla Nas zaszczyt gdyż jest to znaczne odmłodzenie Naszej jednostki a także poprawienie jakości w zawodach pożarniczych. Wiążemy z Nimi duże nadzieje na rozwój i zaangażowanie w życie straży. Opiekunem MDP został Adam Stefański. Do szeregów już pełnoletnich strażaków dołączył starszy druh. Łącznie przybyło 9 nowych strażaków.

       Plany na  przyszłość? Oczywiście, że mamy! Naszym nadrzędnym celem jest rozpoczęcie modernizacjii wnętrza budynku sali. Chcemy zudować nową scenę, wymienić podłogę, połozyć płytki na sali tanecznej. Dzięki temu Nasza sala zwiększy możliwości organizowania różnych imprez. Pragniemy także rozwinąć Naszą jednostkę pod względem usprzętowienia. Skłądamy wnioski, podania o podstawowy sprzęt. Chcemy także aby Nasza nowo 'nabyta' młodzierz mogła ćwiczyć na nowszym sprzęcie. Planujemy rozwinąć się też także kulturowo przez organizacje pikników, które cieszą sie popularnością i dużą frekwencją gości przybyłych do Naszej posesji. 

       Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, druhom a przedewszystkim druhnom i młodzierzy która w dość dużej grupie zjawiła się na zebraniu.

 

 

Dołącz do nas
Google+