OSP Piaski
Podsumowanie ostatniego półrocza w OSP Piaski

Podsumowanie ostatniego półrocza w OSP Piaski

Przez ostatnie półrocze...

    Przez ostatnie półrocze, a więc od Maja do Października br. wydarzyło się dużo, z czego jesteśmy dumni. Z racji zainteresowania się życiem jednostki młodych strażaków jeden z druhów zorganizował i przeprowadził wyjazd edukacyjny do Szkoły Podstawowej w Piaskach. Ponadto w miesiącu maju strażacy dokonali konserwacji samochodu ratowniczo-gaśniczego. Została zamontowana syrena na dachu strażnicy co poprawiło akustykę dźwięku, dzięki czemu wszyscy strażacy z Piask usłyszą jej dźwięk. Strażacy również dokonywani generalnego porządku w garażu.

    Czerwiec był miesiącem pełnym w ćwiczenia strażackie na których druhny i druhowie dawali z siebie wszystko! Zostały zakupione 3 węże strażackie: W75 a także dwie sztuki węża W52. Strażacy czuwali nad ćwiczeniami a także przygotowaniami sprzętu do zawodów. Czerwiec to również początek inwestycji w remizę OSP Piaski, która trwała miesiąc. Również w tym miesiącu jednostka miała dwa wyjazdy do powodzi. Na dźwięk nowej syreny zebrał się cały zastęp, większość młodych strażaków! Przez 2 dni strażacy z Piask pracowali na wale rzeki układając i podając worki z piaskiem.

     Lipiec to miesiąc kiedy to OSP Piaski organizowało dożynki gminne. Na początku miesiąca zostały ukończone prace związane z modernizacją remizy OSP. Od początku miesiąca strażacy czynnie brali udział w przygotowywaniu tego przedsięwzięcia. Po udanej imprezie integracyjnej młodsi druhowie zmotywowani do dalszego rozwoju jednostki z własnej inicjatywy wykonali stół wiejski do straży, który jest wykorzystywany przez gości. Miesiąc ten również zapoczątkował istnienie naszej straży w sieci dzięki czemu nasza straż stała się bardziej znana w Polsce i potencjalnym przyszłym gościom.

     Sierpień rozpoczął życie strażaków od zawycia syreną w godzinę "W" upamiętniającą Powstańców Warszawskich. Miesiąc ten obfitował w prace pielęgnacyjne w obrębie remizy a także w prace wykończeniowe stołu wiejskiego. Sierpień to także 3 wyjazd naszej jednostki do pożaru belek słomy. Zaalarmowani wyciem syreny strażacy z Piask w składzie 5cio osobowym udali się do pożaru.

      Wrzesień czas przygotowań. Od początku miesiąca druhowie dbali o przygotowanie druhen do zawodów powiatowych. Czas poświęcony przez wszystkich nie był stracony. Dzięki poświeceniu sie wszystkich zebranych Piaski osiągnęły sukces wygrywając zawody powiatowe! Również odbywały sie prace pielęgnacyjne i spotkanie integracyjne.

      Październik okres w którym remiza strażacka gościła nowożeńców i ich gości! Druhowie chcąc pokazać się z jak najlepszej strony dwa razy w miesiącu dokonali porządków na terenie jednostki.

      Jak widać życie jednostki odżyło dzięki zaangażowaniu druhów, przede wszystkich tych młodych. Perspektywy na dalszy rozwój i działanie są niebagatelne. Każdy dzień jest dniem nowych pomysłów, które być może w niedalekiej przyszłości się zrealizują! Życzę tego sobie i moim kolegom ze straży! ' Bogu na chwałę, ludziom na pożytek'! Niech ten cytat będzie zawsze z naszą jednostką!

Dołącz do nas
Google+