Rys Historyczny OSP w Łasku

    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku, oficjalnie jak podają dokumenty akceptowane przez dysydentów powstała w 1900 roku. Należy jednak wspomnieć, że pierwsze zapiski o straży ogniowej w Łasku pochodzą z 25 października 1790 roku, mówiące, że właściciel Łasku, Teofil Wojciech Załuski „organizując w mieście straż pożarną „gniew pański ułagodził” W opublikowanej przez siebie Ordynacji Miasta Łasku wynika:
(N-ro jest to odpowiednik dzisiejszego Paragrafu)
a. „N-ro 34” odpowiednik paragrafu, wybiera się Doradcę Ogniowego z określeniem zadań dla niego przypisanych.
b. „N-ro 35”Porządek od ognia, w którym opisano, kto i za co jest odpowiedzialny, podział na zadania i sposób wynagradzania.
Przytoczymy tylko główne zadania, jakie spoczywały na mieszkańcach Łasku. Przytoczenie całego tekstu zajęłoby sporo miejsca, i tak;

  • Sprawny komin, czyszczony, co tydzień, raz w roku dokładnie sprawdzony i naprawiony.
  • Drabina sięgająca do komina, żelazny bosak oraz beczkę z woda.
  • Sikawkę ręczną oraz wąworek skórzany.
  • W rynku przy każdej studni kadź na kołach napełniona wodą gotowa do zaprzęgnięcia koni.
  • Podział ludzi do gaszenia ognia według zawodów

 

      Podział ludzi był tak przygotowany, że w momencie powstania ognia zabezpieczano dokładnie wszystko od podstawienia koni do kadzi z wodą do pilnowania mienia pogorzelcom. Na zachętę wyznaczono nawet nagrody pieniężne dla najbardziej aktywnych mieszkańców Łasku podczas gaszenia pożarów.
      Pomimo oryginalnych dokumentów ustalono, że Łaska Straż Ogniowa powstała w 1900 roku. Liczyła wtedy cztery Oddziały – I Toporniczy, II Wodny, III Do obsługi beczkowozów, IV Do ochrony mienia pogorzelców. Każdy oddział liczył odpowiednio – I 23 członków, II 29 członków, III 25 członków, IV 13 członków.


      OSP w Łasku posiada trzy Sztandary. Pierwszy a zarazem najcenniejszy, ufundowany przez Jadwigę Olszakowską i przekazany Łaskiej Straży Ogniowej w 1926 roku.   


      Drugi sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Miasta Łask Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku otrzymała w 1976 roku. Sztandar odznaczony został Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

   


      Trzeci sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Miasta Łask Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała w dniu 04.06.2000r. Sztandar odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP.

   

      Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej W Łasku odznaczona została przez Zarząd Główny Związku OSP RP Medalem Bolesława Chomicza w 2002r.376752_209237629213494_1128992989_n.jpg
      Obecnie OSP w Łasku posiada cztery samochody, dwa gaśnicze, jeden ratownictwa drogowego i jeden operacyjny samochód osobowy SLOp. Strażnica posiada 4 podwójne boksy garażowe i własną kotłownię.401750_105177282952863_328478476_n.jpg

 
             Najważniejsze daty i uroczystości dla nas to;
1)  25.10.1790 – Ordynacja Teofila Wojciecha Załuskiego powołująca miejską straż ogniową.
2)  03.12.1882 – Zredagowanie Statutu stowarzyszenia ogniowego w Łasku.
3)  14.06.1900 - Zezwolenie Gubernatora Piotrkowskiego na działalność Łaskiej Straży Ogniowej.
4)  13.09.1900 – Naczelnik powiatu łaskiego wydaje polecenie na rozpoczęcie działalności ŁSO.
5)  1926 – ŁSO otrzymuje pierwszy sztandar.
6)  06.06.1928 – Straż wita prezydenta Ignacego Mościckiego we wsi brodnia.
7)  23.08.1930 – Opracowano nową rotę przysięgi strażackiej, którą od tej pory ma składać i podpisywać każdy       strażak.
8)  24.10.1949 – Straż posiada cztery samochody (opel-blitz, horh, mercedes- Benz, melbach).
9)  08.12.1949 – pożar strażnicy – spłonęły trzy samochody.
10) 01.09.1951 – OSP otrzymuje nowy budynek od Urzędu Likwidacyjnego.
11) 1971 r. Zajęcie I miejsca przez drużynę młodzieżową w zawodach krajowych w Krakowie.
12) 29.08.1976 – jubileusz 75 Lecia OSP, podczas uroczystości jednostka otrzymuje - sztandar, odznaczenie       sztandaru Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, samochód gaśniczy Star 244 GBA 2,5/16.
13) W 1996 roku rozpoczęto przygotowania do uroczystości obchodów 100 Lecia naszej OSP, zaczęto zbierać
      materiały do Monografii o Łaskiej Straży.
14) Cegiełka wydana na obchody stulecia OSP.

 


15) 3-4.06.2000 Uroczyste Obchody 100 Lecia OSP
16) 2000 - OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego.
17) 29.05-10.06.2005 ‘’STRAŻACKA SZTAFETA BIEGOWA ŁASK – WATYKAN"

(W trakcie opracowywanie dalszego rysu historycznego.)

Dołącz do nas
Google+