OSP Łask
Ćwiczenia Powiatowe OSM w Łasku

Ćwiczenia Powiatowe OSM w Łasku

W dniu 26 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z ćwiczeniem pod nazwą „Ćwiczenie Powiatowe OSM Łask”.

W dniu 26 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z ćwiczeniem pod nazwą „Ćwiczenie Powiatowe OSM Łask”.

Tematyka posiedzenia PZZK związana była ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym i możliwością wystąpienia zagrożeń charakterystycznych dla tego sezonu tj. występowania intensywnych opadów śniegu i utrzymywania się niskich temperatur. Zwrócono uwagę na monitorowanie warunków życia osób objętych pomocą społeczną, egzekwowanie w stosunku do administratorów obiektów obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych. Obradom przewodniczył Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora, który postawił zadania w tym zakresie służbom, inspekcjom i strażom. W czasie prezentacji założeń do ćwiczenia omówiono zagrożenia związane z wykorzystywaniem amoniaku w procesie technologicznym w OSM Łask.

Następnie na terenie OSM Łask odbyły się praktyczne ćwiczenia służb ratowniczych. W ćwiczeniu brały udział siły i środki z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu Łaskiego oraz Zespół Ratownictwa Medycznego „FALCK”.

Ćwiczenie zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założonym scenariuszem i wykazały bardzo dobre przygotowanie wszystkich służb do prowadzenia działań ratowniczych. 

Źródło http://www.lask.com.pl

Dołącz do nas
Google+