OSP Czestków
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 23.01.2016r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.Uczestniczył w nim Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński, Komendant Gminny dh.Wiktor Papuga, Radny Jan Jaksa i dh. Mirosław Krakowski. Przybyli również zaproszeni członkowie wspierający: Bronisław Laśkiewicz i Antoni Szczepaniak, oraz druhny i druhowie naszej Jednostki. Podczas zebrania wręczone zostały świadectwa ukończenia kursów szkoleniowych. Dwoje nowych druhów złożyło ślubowanie.

Zmiany w składzie Zarzadu:

Wice-Prezes Naczelnik - Marcin Piętowski

Gospodarz                       - Michał Borowiecki

Czlonek Zarządu            - Paweł Świątek

Czlonek Zarzadu            - Slawomir Pacuszka

Dołącz do nas
Google+