Historia OSP Dobrzelów

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie ma długą historię. Została założona 20 sierpnia 1925r. Pierwszym naczelnikiem był druh Leon Grzybowski.

W 1958r został oddany do użytku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej- organizatorem budowy był v-ce prezes druh Franciszek Rzepecki. Należy nadmienić, iż wysiłek włożony w budowę przez strażaków oraz miejscową społeczność był bardzo duży. Udało się powtórzyć ten sukces 1994 roku oddając do użytku drugą strażnicę wraz z garażami.

W maju 1985r z okazji 60-lecia istnienia straży został nadany sztandar.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie posiada bogaty dorobek w ciągu 87 lat trwania jednostki. Jest to przede wszystkim dorobek wychowawczy. Wszyscy członkowie organizacji postępują w myśl hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!”

Dołącz do nas
Google+