O Nas

W Grupie Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódż zebraliśmy grupę ludzi chętnych do niesienia pomocy innym. A przede wszystkim do pomocy Państwowej Straży Pożarnej.
Powstanie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w maju 2006 roku było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w ratownictwo (straż pożarną) chcących w pełni wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie.

Głównymi celami działania Grupy Ratownictwa Specjalistycznego działającej przy OSP w Łodzi są:
1. wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w działaniach
poszukiwawczych i ratowniczych podczas katastrof budowlanych itp,
2. poszukiwań osób zaginionych w terenie,
3. pomoc władzom lokalnym w organizowaniu akcji
poszukiwawczo-ratowniczych,
4. współpraca z innymi organizacjami i służbami w ramach
akcji ratowniczych, humanitarnych i prewencyjnych.

Zgodnie z polskim prawem Państwowa Straż Pożarna jest jednostką wiodącą podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów, innych miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych i do jej zadań należy organizacja akcji oraz dowodzenie. Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami współdziałającymi i wspierającymi jej działania.
Będziemy dążyć do tego aby nasze stowarzyszenia zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co pozwoliłoby nam prowadzić działania w ramach tego systemu nie tylko na terenie powiatu ale województwa i całego kraju a może nawet poza granicami . Chcemy również współpracować z władzami lokalnymi i służyć doświadczeniem naszych ratowników w organizacji działań ratowniczych i poszukiwawczych. Ścisła współpraca wszystkich podmiotów biorących udział w akcji ratowniczej jest niezbędna, dlatego deklarujemy taką współpracę.
W czasie prowadzenie działań ale też bardzo chętnie będziemy brali udział w akcjach prewencyjnych. Szczególnie propagujących zasady bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Łódzka Grupa Ratownictwa Specjalistycznego na dzień dzisiejszy liczy 31 osób i skupia kilka sekcji.
Najliczniejszą jest Grupa psów pracujących składa się z kilku sekcji:
1. poszukiwawcza (Ratownictwa Specjalistycznego),
2. dogoterapii,
3. pokazowa.

Ad.1
W sekcji poszukiwawczej są 24 osoby, w tym 15 przewodników z psami.
W skład Grupy Ratownictwa Specjalistycznego wchodzą (zależnie od potrzeb):
- zespół : przewodnik i pies ratowniczy,
- strażacy koordynujący działania,
- strażacy z przeszkoleniem medycznym,
- dyplomowany ratownik medyczny.

Ad.2
W sekcji dogoterapii (terapeutycznej) jest 10 osób i 8 psów.
Ci strażacy z psami uczestniczą w zajęciach dogoterapii w szkołach i przedszkolach.

Ad.3
W sekcji pokazowej uczestniczą w/w strażacy z psami + psy (będące własnością członków GRS lecz będące tylko w sekcji pokazowej).

Działalność naszych ratowników jest charytatywna, wszyscy oni są strażakami ochotnikami poświęcającymi swój prywatny czas na szkolenia, akcje ratownicze.

Każde zgłoszenie o zaginięciu lub katastrofie budowlanej potwierdzamy w Straży Pożarnej lub Policji.

Koszty akcji pokrywamy ze środków własnych oraz darowizn od osób i instytucji, którym nie jest obojętny los ludzi zaginionych.

Nasi ratownicy są przygotowani i wyposażeni do udziału w akcjach w czasie złych warunków atmosferycznych jak i ciemnościach (noc), posiadamy także sprzęt typu GPS. Nasi przewodnicy i ich psy brali już wielokrotnie udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

W jaki sposób pomagają nam psy ratownicze (poszukiwawcze):

W funkcjonowaniu GRS główną rolę odgrywają psy ratownicze, które pracują z pełnym oddaniem i co najważniejsze niezwykle skutecznie. Psy ratownicze są w wielu wypadkach niezastąpione.

Dobrze wyszkolony pies w terenie otwartym potrafi zastąpić pracę kilkudziesięciu ludzi, a na gruzach okazać się szybszym i skuteczniejszym od wielu urządzeń lokalizacyjnych. Pomagamy przy poszukiwaniu zaginionych w terenie otwartym osób chorych, starszych (utrata pamięci, itp.) turystów, grzybiarzy, uciekinierów z domów (dzieci).

Dołącz do nas
Google+