Historia OSP Piechcin

Straż Pożarna w Piechcinie powstała w 1924 roku z inicjatywy Zakładów Wapienniczych.
Od 1924 roku była Zakładową Ochotniczą Strażą Pożarną . Pierwszymi wozami  bojowymi które należały do Straży w Piechcinie były dwa Stary 25, Żuk i Lublin 2 który był samochodem ratownictwa technicznego . W tym okresie jednostka liczyła 50 członków czynnych.
W 2000 roku straż w Piechcinie przechodzi pod straż gminą. Ochotnicza Straż Pożarna w Piechcinie liczyła 36 członków czynnych. Dysponowała wozem gaśniczym Jelcz 004.
Straż pożarna w Piechcinie w roku 2008 otrzymuje Jelcza 010 który jest sprawny do dnia dzisiejszego.
W 2011 roku jednostka w Piechcinie otrzymuje Lublina 2.
W 2012 roku straż pożarna w Piechcinie starała sie o wejście do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.
Dnia 2 lipca 2012 roku z decyzją Nr 43/6/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Straż pożarna w Piechcinie wykonuje zadania użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Wspiera także różne formy pracy kulturowo-oświatowej rozwijające działalność artystyczną i sportową w naszej gminie.

Dołącz do nas
Google+