III Powiatowy Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku

24 września 2011 roku w Domu Strażaka w Lubrańcu odbył się III Powiatowy Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku. W zjeździe brali udział zaproszeni goście w osobach :
dh Ewa Kierzkowska Wicemarszałek Sejmu RP, dh Piotr Tomaszewski Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZW OSP RP w Toruniu, str. bryg. Grzegorz Świątkowski Komendant Komendy Miejskiej PSP, str. bryg. Robert Majewski Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP, Kazimierz Kaca Starosta Włocławski, Piotr Budzyński Przewodniczący Rady Powiatu, wójtowie, burmistrzowie oraz druhowie strażacy z powiatu włocławskiego.
Zjazd rozpoczął się od występu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Siemnówku w programie o tematyce strażackiej. Podczas spotkania druhowie strażacy podsumowali dorobek i osiągnięcia swojej pracy w ubiegłej kadencji. Wszyscy zebrani stwierdzili, że był to okres w którym wiele jednostek OSP z powiatu włocławskiego wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Głównym celem Zjazdu był wybór nowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP, który ukonstytuował się następująco: Marian Mikołajczyk - prezes, Marian Maślanka i Czesław Rogalewski - wiceprezesi, Henryk Szałek-sekretarz, Lech Kujawski - skarbnik. Członkami zarządu zostali: Michał Dezor, Wojciech Frątczak, Zenon Klimczak, Marek Klimkiewicz, Jacek Kraskowski, Lech Kuropatwiński, Marian Lewandowski, Zbigniew Lewandowski, Mirosław Nowacki, Janusz Pawlak, Sławomir Piernikowski, Kazimierz Sawiński, Zbigniew Siewierski, Grzegorz Świątkowski, Ryszard Sudomir, Stanisław Wawrzonkowski, Krzysztof Wrzesiński, Jerzy Wesołowski, Zieliński Andrzej. Następnie wybrano delegatów i przedstawicieli na zjazd wojewódzki OSP.

Na zakończenie podziękowano władzom samorządowym za wsparcie finansowe bez którego nie byłoby możliwe zakupienie niezbędnego w akcjach gaśniczych sprzętu .

Dołącz do nas
Google+