I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Włocławskiego

I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Włocławskiego

O tym, że w orkiestrach dętych drzemie jakaś siła mogli przekonać się wszyscy, którzy w niedzielę, 4 czerwca wybrali się na muszlę koncertową w Lubrańcu na I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Włocławskiego. Wzięło w nim udział pięć orkiestr.

W przeglądzie wzięły udział orkiestry Młodzieżowa Orkiestra Dęta „BRESTIVIA” z Brześcia Kujawskiego oraz orkiestry z OSP Grabkowo, OSP Kowal, OSP Lubraniec, OSP Zgłowiączka,
Orkiestry zaprezentowały utwory patriotyczne, klasyczne, rozrywkowe, ludowe i marszowe.
Głównym celem przeglądu było ukazanie dorobku artystycznego amatorskich orkiestr dętych, wymiana doświadczeń między kapelmistrzami i uczestnikami przeglądu.
Na zakończenie I Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Włocławskiego Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku Marian Mikołajczyk wręczyli orkiestrom puchary oraz okolicznościowe dyplomy.
Specjalne statuetki otrzymali również najstarszy i najmłodszy uczestnik przeglądu. Najmłodszą uczestniczką została Tosia Kubajka z Młodzieżowej Orkiestry Dętej „BRESTIVIA” z Brześcia Kujawskiego. Najstarszym uczestnikiem tegorocznego Przeglądu został pan Tadeusz Marczewski z Orkiestry Dętej OSP Zgłowiączka.

Dołącz do nas
Google+