IV Powiatowy Zjazd Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku.

IV Powiatowy Zjazd Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku.

22 października 2016 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie odbył się IV Powiatowy Zjazd Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku. W zjeździe brali udział przedstawiciele samorządu powiatu włocławskiego : starosta włocławski Kazimierz Kaca, przewodniczący Rady Powiatu Marek Jaskulski wraz z radnymi a także przedstawiciele gmin - burmistrzowie i wójtowie oraz druhowie strażacy z powiatu włocławskiego.

Celem zjazdu powiatowego był wybór powiatowych władz na następną 5 letnią kadencję 2016 - 2021. Zjazd przyjął plan oraz program działania, wybrał władze i wyznaczył kierunki działań ZOSP.
Głównym celem Zjazdu był wybór nowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP, który ukonstytuował się następująco: Marian Mikołajczyk - prezes, Marian Maślanka, Czesław Rogalewski, Robert Pawłowski - wiceprezesi, Henryk Szałek-sekretarz, Ryszard Jaroszewski - skarbnik. Członkami zarządu zostali: Michał Dezor, Zenon Klimczak, Marek Klimkiewicz, Jacek Kosmalski, Lech Kuropatwiński, Mirosław Nowacki, Janusz Pawlak, Zbigniew Siewierski, Grzegorz Świątkowski, Stanisław Wawrzonkoski, Jerzy Wesołowski, Robert Majewski, Jan Buczkowski, Mariusz Dekrewicz, Marian Gorka, Dariusz Witkowski, Marek Dorabiała, Dariusz Sołtysiak, Ryszard Czynszak, Andrzej Lewandowski, Kazimierz Węgierski.
Podczas Zjazdu wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Stanisław Sadowski, Aleksandra Woźniak, Lech Prykowski, Marian Błaszczyk, Zdzisław Szadkowski, Andrzej Sudomir, Krzysztof Czarniak.
Następnie wybrano delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP.
Najstarszym druhem, który uczestniczył w zjeździe był 94 letni Julian Pawłowski, który w OSP pełnił wszystkie stanowiska na przestrzeni ostatnich 64 lat. Wielokrotnie odznaczany posiada miedzy innymi krzyż kawalerski.
Podziękowania skierowano również pod adresem władz samorządowych za wsparcie finansowe bez którego nie byłoby możliwe pozyskiwanie sprzętu niezbędnego w akcjach gaśniczych. Podczas zjazdu były też chwile na wspomnienia i rozmowy.

Dołącz do nas
Google+