Powiatowe eliminacje do XXXIX „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

Powiatowe eliminacje do XXXIX „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

W dniu 8 kwietnia 2016 roku terenie Nadleśnictwa Włocławek odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Głównym organizatorem konkursu był Powiatowy Oddział Związku OSP RP we Włocławku przy współudziale Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W turnieju uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego.
Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Na podstawie regulaminu jury eliminacji powiatowych po dokonaniu oceny prac pisemnych i przeprowadzonej ustnej dogrywce kolejność zajętych pierwszych trzech miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1 miejsce Marta Sadowska – Kowal
2 miejsce Zofia Słomska – Baruchowo
3 miejsce Justyna Jastrzębska – Kaliska
II grupa wiekowa (gimnazja)
1 miejsce Marek Dróżdż – Baruchowo
2 miejsce Piotr Wojasiński – Boniewo
3 miejsce Filip Winnicki – Kłóbka
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce Patrycja Pelewska – Chodecz
2 miejsce Jan Michalak – Lubraniec
3 miejsce Natalia Deska – Włocławek
Na koniec wszystkim uczestnikom turnieju dh Marian Mikołajczyk – Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP we Włocławku, Stanisław Budzyński – Wicestarosta Włocławski wraz z Mariuszem Bladoszewskim – Radnym Rady Powiatu we Włocławku wręczyli nagrody, pamiątkowe dyplomy i upominki.
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uzyskali kwalifikacje do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Gratulujemy laureatom,
a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Dołącz do nas
Google+