OSP Lubraniec
Walne Zebranie OSP

Walne Zebranie OSP

8 marca br. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu dh. Czynszak Ryszard. Wszystkie druhny zostały również obdarowane kwiatami z okazji obchodzonego w tym dniu Dnia Kobiet


Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został Czynszak Ryszard, a protokolantem Kazimierz Magos. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.
Podczas zebrania głos zabierali zaproszeni goście wyrażając swoją pełną aprobatę dla działań i kierunków rozwoju podejmowanych przez OSP w Lubrańcu.
W kolejnym etapie zebrania przedstawiano zebranym sprawozdanie finansowe i protokoły komisji rewizyjnej. Po omówieniu sprawozdania z działalności Zarząd OSP w Lubrańcu otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.
Druhom zaprezentowała się również orkiestra dęta OSP w Lubrańcu pod batutą Romana Jędrzejewskiego.
Walne zebranie sprawozdawcze zakończono wspólnym poczęstunkiem.

Dołącz do nas
Google+