OSP Lubraniec
VI Wojewódzkie Spotkanie druhów strażaków seniorów.

VI Wojewódzkie Spotkanie druhów strażaków seniorów.

10 sierpnia na terenie gminy Baruchowo odbyło się spotkanie strażaków seniorów, którzy przez wiele lat działali w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie naszego województwa.

Spotkanie, które miało miejsce w Kłótnie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św, którą celebrował ks. brygadier Zenon Rutkowski, kapelan wojewódzki pożarnictwa. Następnie w składnym szyku zaproszeni goście przemaszerowali do remizy OSP w Kłótnie, gdzie zostali powitani przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu druha Mariana Mikołajczyka oraz Wójta Gminy Baruchowo, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesa Gminnego OSP druha Stanisława Sadowskiego. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego reprezentował druh Zdzisław Dąbrowski Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu reprezentował dyr. wykonawczy Pan Piotr Tomaszewski. Zasłużonych druhów seniorów z każdego powiatu województwa kujawsko – pomorskiego uhonorowano dyplomami i okolicznościowymi pamiątkami.
Ochotniczą Straż Pożarną w Lubrańcu reprezentował najstarszy druh naszej jednostki druh Julian Pawłowski
Zarząd OSP

Dołącz do nas
Google+