OSP Lubraniec
Powiatowe ćwiczenia obronne KOBRA 2013

Powiatowe ćwiczenia obronne KOBRA 2013

11 października 2013 roku w miejscowości Brześć Kujawski odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „KOBRA 2013". W ćwiczeniach wzięli również druhowie ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu

ałożeniem ćwiczeń było podejrzenie podłożenia materiałów wybuchowych i wzrost zagrożenia pożarami na terenie gminy Brześć Kujawski. Składało się ono z dwóch epizodów:

- karambol na drodze krajowej nr 62 z udziałem 4 samochodów - w wyniku zdarzenia 1 osoba poniosła śmierć a 2 zostały ranne,

- działalność grupy terrorystyczno-sabotażowej skutkująca eksplozją ładunków wybuchowych i pożarem obiektu, a następnie pościgiem policji i ujęciem sprawców oraz gaszeniem budynku, w którym nastąpił wybuch.

Do zadań praktycznych realizowanych podczas ćwiczeń należało:

- zorganizowanie punktu przyjęcia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu włocławskiego w Brześciu Kujawskim - doskonalenie organizacji koncentracji odwodów operacyjnych,

- zorganizowanie akcji ratowniczej - prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego,

- zorganizowanie akcji gaśniczej - prowadzenie działań gaśniczych w natarciu i obronie siłami kompanii,

- zbudowanie stanowiska wodnego nad rzeką Zgłowiączką w m. Brześć Kujawski oraz w m. Nowy Młyn - sprawdzenie możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych na bazie rzeki Zgłowiączki,

- dostarczenie wody do pożaru z punktu czerpania w m. Nowy Młyn - doskonalenie dostarczania wody na duże odległości,

- zorganizowanie łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby prowadzonych działań,

- doskonalenie koordynowania i współdziałania sił ratowniczych z administracją terenową, służbami i instytucjami.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Błenna GCBA 6/32, Bogucin GCBA 4,5/16, Brześć Kujawski GBA-Rt 1/12, Choceń GBA 2,5/16, Chodecz GCBA5/32, Czerniewice GBA 2,5/16, Dobra Wola GLM, Dubielewo GBA 2/16, Guźlin GBA 2,5/16, Izbica Kujawska GBA 2/16, Kąkowa Wola GCBA 4/32, Kłóbka GBA 2,5/25, Kłótno GCBA 5/32, Kowal GCBA 4,3/32, Kruszyn GCBA 7,4/40, Lubień Kujawski GCBA 5/34, Lubraniec GBA 1,5/16, Machnacz GCBA 5/24, Nakonowo GBA 3/12, Rakutowo GCBA 4/32, Rzadka Wola GLM, Smólnik GBA 2,5/16, Sokołowo GBA 2,5/16, Śmiłowice GBA 2,5/16, Świątkowice GCBA 5/32, a także policja, pogotowie ratunkowe, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brześciu Kujawskim, patrol saperski z 2. Inowrocławskiego Pułk Inżynieryjnego oraz Lotnicza Formacja OC z Aeroklubu Włocławskiego. Łącznie w ćwiczeniach brało udział 260 osób, wśród nich 6 druhów z OSP Lubraniec.

 

Foto: www.q4.pl

Dołącz do nas
Google+