OSP Izbica Kujawska
Podsumowanie 2020 r. oraz statystyki wyjazdów OSP Izbica Kuj. (100 interwencji) PLUS FILM

Podsumowanie 2020 r. oraz statystyki wyjazdów OSP Izbica Kuj. (100 interwencji) PLUS FILM

W 2020 roku OSP Izbica Kujawska interweniowała 100 razy, co w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi wzrost liczby wyjazdów o 11 szt. (2019r.- 89 interwencji).

Liczba interwencji naszej jednostki w 2020r.:

-Pożary:43
-Miejscowe zagrożenia: 51
-Alarmy fałszywe: 6

Interwencje pozostałych jednostek z terenu gm. Izbica Kuj.:
-OSP Błenna: 34
-OSP Świszewy: 10
-inne jednostki z naszej gminy nie zanotowały żadnych interwencji.

Nasza jednostka brała również udział w akcjach na terenie gmin: Topólka oraz Lubraniec.

W 2020 przeprowadzono szkolenia:
-Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (7 druhów)

Przyjęto w poczet członków czynnych 6 druhów

Przeprowadzono następujące remonty:
-Remont garaży od strony ul. Narutowicza

Zakupiono następujacy sprzęt:
-Lanca gaśnicza
-Rozpieracz Kolumnowy
-Węże
-Prądownica wodno pianowa 
-Prądownica do szybkiego natarcia
-Zestaw kominiarski 

Film przedstawiający naszą działalność w 2020r. zachęcamy do oglądania:https://www.youtube.com/watch?v=ZEdTVhsEsug

Dołącz do nas
Google+