OSP Izbica Kujawska
CZAD I OGIEŃ CZYLI SEZON GRZEWCZY 2020/2021

CZAD I OGIEŃ CZYLI SEZON GRZEWCZY 2020/2021

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz wzrostu liczby interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczących pożarów w budynkach mieszkalnych oraz ulatniającego się tlenku węgla chcielibyśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje oraz zasady postępowania dotyczące wystąpienia tego typu zdarzeń.

TLENEK WĘGLA – CZAD
Tlenek węgla - czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym łatwo się miesza z powietrzem i w nim rozprzestrzenia. CO powstaje poprzez niepełne spalania paliw spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla ludzkich zmysłow. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu, wiąże się z hemoglobiną blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu i powoduje uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcową i zawał albo nawet śmierć.

Podstawowe początkowe objawy zatrucia CO
- ból i zawroty głowy,
- duszność,
- zmęczenie,
- senność,
- trudnościami z oddychaniem
- nudności.

ALGORYTM DZIAŁANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza
2. Opuścić budynek mieszkalny
3. Zapewnić osobom poszkodowanym komfort termiczny i psychiczny
4. Wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),

POŻAR SADZY
Przyczyny pożaru:
-brak czyszczenia przewodów dymowych
-stan techniczny przewodów kominowych
-palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem – prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy.

CZYM GROŹI POŻAR SADZY
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla. W najgorszym wypadku pożar sadzy może doprowadzić do pożaru nawet całego domu. Może się tak stać, gdy podczas pożaru przewód kominowy rozszczelni się i ogień zacznie rozprzestrzeniać się na przyległe do niego elementy. Może też dojść do pożaru dachu lub poddasza, gdy z komina wydobywa się żywy ogień lub iskry. Podczas pożaru sadzy gorące powietrze może wypychać z komina płonące płaty sadzy, które mogą być przeniesione przez wiatr na sąsiednie budynki.

Z naszego doświadczenia długie czekanie z podjęcią dezyzji o wezwaniu służb ratunkowych kończy się najczęściej na konieczności naprawy przewodu kominowego, który w wyniku pożaru zostaje popękany lub wręcz – rozerwany.

ALGORYTM DZIAŁANIA W PRZYPADKU POŻARU SADZY
1. Niezwłocznie powiadomić straż pożarną tel.: 998 lub 112,
2. Zgasić ogień w urządzeniu grzewczym,
3. Zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

Dołącz do nas
Google+