OSP Izbica Kujawska
Walne zebranie sprawozdawcze 2020

Walne zebranie sprawozdawcze 2020

W dniu 29.02.2020r. w remizie OSP Izbica Kujawska odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

1. Otwarcie zebrania:
- Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP dh Zenon Klimczak. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszej OSP.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za 2019r.:
- Nasza jednostka w 2019r. interweniowała 89 razy ,
- Zakupiono sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste strażaka
- Zakupiono i zamontowano wyciągarkę do samododu Renault Midliner
- Przeprowadzono termomodernizację oraz remont elewacji remizy od strony ul. Narutowicza
- Przeprowadzono remont garażu od strony ul. Narutowicza
- Jednostka brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz zabezpieczała imprezy masowe.
5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
6. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2020:
- Pozyskiwanie nowych członków naszego stowarzyszenia,
- Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z udziałem druhów naszej jednostki,
- Zakup nowego sprzętu ratowniczego,
- Położenie kostki od strony ul. Kościelnej,
- Remont drugiego garażu od strony ul. Narutowicza.
7. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski:
- Przybyli goście podziękowali druhom strażakom z OSP w Izbicy Kujawskiej za ich ciężką i ofiarną służbę
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania

 

Dołącz do nas
Google+