OSP Izbica Kujawska
Podsumowanie 2019 r. oraz statystyki wyjazdów OSP Izbica Kuj. (89 interwencji)

Podsumowanie 2019 r. oraz statystyki wyjazdów OSP Izbica Kuj. (89 interwencji)

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ukazał się wpis przedstawiający statystyki wyjazdów jednostek Straży Pożarnej z terenu powiatu włocławskiego w 2019 roku. W 2019 roku OSP Izbica Kujawska interweniowała 89 razy, co w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi spadek liczby wyjazdów o 23szt. (2018r.- 112 interwencji).

Liczba interwencji naszej jednostki w 2019r.:

-Pożary: 30
-Miejscowe zagrożenia: 59
-Alarmy fałszywe: 0

Interwencje pozostałych jednostek z terenu gm. Izbica Kuj.:
-OSP Błenna: 31
-OSP Świszewy: 2
-inne jednostki z naszej gminy nie zanotowały żadnych interwencji.

Na terenie gm. Izbica Kuj. w 2019r. odnotowano 98 zdarzeń. Nasza jednostka brała również udział w akcjach na terenie gmin: Topólka, Lubraniec, Boniewo.

W 2019 przeprowadzono szkolenia:
-Podstawowe strażaka ratownika OSP (1 druhna)
-Szkolenie BHP (wszyscy czynni druhowie)
-Testy w komorze dymowej (4 druhów)

Przeprowadzono  następujące remonty:
-Termomodernizacja remizy 
-Remont garaży od strony ul. Narutowicza

Zakupiono następujacy sprzęt:
-Agregat prądotwórczy,
-Pilarka do drewna
-Parawan.
-Wyciągarka ratownicza
-Kamera termowizyjna

 

Dołącz do nas
Google+