OSP Izbica Kujawska
Szkolenie - stabilizacja pojazdów w PSP Włocławek

Szkolenie - stabilizacja pojazdów w PSP Włocławek

W dniu 21.11.2019r. nasi druhowie brali udział w szkoleniu doskonalącym z modułu ratownictwa technicznego. Szkolenie przeprowadzone w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku było dedykowane dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włocławskiego. Tematem szkolenia była stabilizacja pojazdów za pomocą nowoczesnych narzędzi i technik.


W szkoleniu udział wzięło 21 strażaków z Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 oraz 27 druhów z jednostek OSP Błenna, OSP Brześć Kujawski, OSP Chodecz, OSP Gołaszewo, OSP Grabkowo, OSP Grodno, OSP Izbica Kujawska, OSP Kłotno, OSP Lubanie, OSP Lubomin, OSP Świątkowice.

Dołącz do nas
Google+