OSP Izbica Kujawska
Nowy sprzęt: Kamera termowizyjna ( sponsor TUW)

Nowy sprzęt: Kamera termowizyjna ( sponsor TUW)

W marcu nasza jednostka wzbogaciła się o kolejny sprzęt ratowniczy. Zakupiliśmy kamerę termowizyjną Flir K2, Kamera pomoże nam w szybszym zlokalizowaniu źródła pożaru ukrytego i przyczyni się do zminimalizowania strat po pożarowych. Zakup Wyposażenia był możliwy dzięki dotacji otrzymanej od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” .

Dołącz do nas
Google+