OSP Izbica Kujawska
Nowy sprzęt: defibrylator AED oraz torba ratownicza PSP R1

Nowy sprzęt: defibrylator AED oraz torba ratownicza PSP R1

W październiku nasza jednostka wzbogaciła się o kolejny sprzęt ratowniczy służący do ratownictwa medycznego. Zakup Wyposażenia był możliwy dzięki dotacji otrzymanej od Fundacji Energa. Przekazany sprzęt powoli nam na skuteczniejsze udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie u osoby poszkodowanej profesjonalnej defibrylacji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Zakupiono następujący sprzęt:
-Defibrylator AED Samaritan
-Torba ratownicza PSP-R1
-Zestaw szyn Kramera
-Deska ratownicza

Dołącz do nas
Google+