OSP Izbica Kujawska
Walne zebranie sprawozdawcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2017

W dniu 28.02.2017r. w remizie OSP Izbica Kujawska odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

1. Otwarcie zebrania:
- Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP dh Zenon Klimczak. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszej OSP.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za 2016r.:
- Nasza jednostka w 2016r. interweniowała 74 razy (38 pożary, 31 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych),
- Zakupiono następujący sprzęt: pachołki ostrzegawcze, flary świetlne, buty koszarowe, rękawice strażackie, smok ssawny, węże tłoczne i ssawne,
- Został przeprowadzony remont sali,
- Zostały zamontowane nowe drzwi garażowe,
- Jednostka brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz zabezpieczała imprezy masowe.
5. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
6. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2017:
- Pozyskiwanie nowych członków naszego stowarzyszenia,
- Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z udziałem druhów naszej jednostki,
- Zakup nowego sprzętu ratowniczego,
- Remont garaży i położenie kostki od strony ul. Kościelnej,
7. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski:
- Przybyli goście podziękowali druhom strażakom z OSP w Izbicy Kujawskiej za ich ciężką i ofiarną służbę
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania

 

 

Dołącz do nas
Google+