OSP Izbica Kujawska
Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Izbicy Kuj.

Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Izbicy Kuj.

W dniu 16.05.2016r. w remizie OSP Izbica Kuj. odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Izbica Kuj. W Zjeździe uczestniczyli reprezentanci jednostek OSP z terenu gminy, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, władze gminne i powiatowe, członkowie wspierający OSP oraz zaproszeni goście.

Przewodniczącym zjazdu został wybrany druh Marek Śledziński.

Podczas trwania obrad wybrano skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Izbicy Kuj. na lata 2016-2021, który przedstawia się następująco:

-Prezes - dh Marek Dorabiała
-Wiceprezes - dh Zenon Klimczak
-Wiceprezes - dh Wojciech Radomski
-Sekretarz - dh Marek Śledziński
-Skarbnik - dh Paweł Baraniak
-Komendant Gminny Związku - dh Kazimierz Węgierski
-Członek Prezydium - dh Robert Konopski
-Członek Prezydium - dh Czesław Kubiak
-Członek Prezydium - dh Leonard Siarkiewicz
-Członek Prezydium - dh Marek Orzechowski
-Członek Prezydium - dh Henryk Węgierski
-Członek Prezydium - dh Stanisław Pińkowski

Dołącz do nas
Google+