Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie

 

                     W latach 1925-1980 w okolicach Błenny występowała duża liczba pożarów.

                     Pierwsza wzmianka o założeniu straży pożarnej w Błennie była z 26 grudnia 1927 roku. 

                     W dniu 5 lipca 1928 roku zebrali się mieszkańcy okolicznych miejscowości w prywatnym domu Juliana Kozłowskiego. Razem 35 osób w obecności instruktora straży pożarnych-w powiecie kolskim.

                     Na tym spotkaniu podjęto uchwałę, by we wsi Błenna utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. W trzy dni po założeniu wybrano zarząd, i tak:

prezesem wybrano Antoniego Szaleja z Dziewczopola, na wice-prezesa wybrano Władysława Zabłockiego  zamieszkałego w Błennie, na naczelnika wybrano Adama Szadkowskiego z Błenny.Sekretarzem został Stanisław Kamiński z Wystrzelic. Na skarbnika wybrano Juliana Kozłwskiego z Błenny. Gospodarzem został Jan Czupryniak też z Błenny. W ówczesnym czasie było 23 członków czynnych.

                     Na kolejnym zebraniu podjęto uchwałę, iż mundury i czapki zakupują druhowie za własne pieniądze. Jeszcze tego roku z komendy powiatowej Straży Pożarnych w Kole otrzymano ręczną sikawkę ,węże, hełmy , topory. 

                    W dwa lata późńiej rozpoczęto budowę pierwszej remizy z drewna składających się z sali widowiskowej i garażu przy posesji druha Leona Zielińskiego. Już wtedy w sali odbywały się zabawy i występy artystyczne.

                    W latach 30-tych wystąpiła duża liczba pożarów i zarząd postanowił zakupic pierwszy środek transportu. Był to specjalny wóz konny przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi. 

                    W czasie okupacji straż w Błennie stała się nie Ochotniczą, lecz Obowiązkową. Wówczas całość prac prowadził Wegiert. 

                    Po odzyskaniu niepodlegołości w 1945 roku i po powrocie druhów z niewoli straż w Błennie ożywiła swoją działalność.

                    Prezesem został Antoni Szalej, a naczelnikiem Adam Szadkowski.

                    Nie sposób nie wspomnieć członków zarządu, którzy pracowali od roku 1945. Byli to :
Józef Dylewski, Jan Gawrysiak, Józef Wieliński, Leon Paluszkiewicz, Bogdan Paluszkiewicz, Władysłąw Kacprzak, Jan Witczak, Stefan Wiśniewski, Władysław Kolibowski, Wacław Baraniak, Jan Kucharski, Lucjan Skurzewski, Alojzy Baraniak, Jan Nowicki, Józef Miziołek.

W 1949 roku za własne pieniądze zakupiono plac pod budowę obecnej remizy.

                   W 1954 roku nastąpiła zmiana zarządu naczelnikiem został Józef Wiśniewski i powołano komitet do spraw budowy.

                   Przystąpiono do budowy nowej remizy i przy wydatnej pomocy GRN w Błennie i druha Antoniego Sypniewskiego. 

                  Budowę zakończono w 1957 roku. W roku 1959 jednostka nasza zakupiła pierwszy samochód w demobilu marki "Dodge" za własne pieniądze. Z komendy powiatowej straży pożarnej otrzymaliśmy nową motopompę M-800. Zakupiony samochód był już zużyty i w roku 1969 K.P.S.P. w Kole przekazała samochód gaśniczy STAR 20 GM.

                   Po przejściu K R S P do Włocławka otrzymaliśmy samochód STAR 25 GBM i drugą motopompę M800, a także wystarczającą ilość sprzętu towarzyszącego. 

                  Od roku 1954 roku zarząd zmieniał się dość często. Tylko druh naczelnik Józef Wiśniewski nie zmienił się i był do roku 1982, gdyż w tym roku zmuszony był zdać swoje obowiązki z powodu choroby.                                                                                                                           Od roku 1982 prezesem OSP jest Wiesław Baraniak, sekretarzem Tadeusz Jóźwiak, skarbnikiem Jordan Lewandowski.

                   W styczniu 1988 roku na walnym zebraniu podjęto uchwałę rozbudowy remizy. Została dobudowana sala (90 metrów kwadratowych) przeznaczona na jadalnię. 

                 Od roku 1990 do dnia dzisiejszego przy naszej remizie trwają częste remonty i dalsze rozbudowy. 

                  W 1993 roku rozbudowano garaże i przy współudziale gminy i naszym zakupiono samochód "Żuk". 

                  Po dalszej rozbudowie w 1997 roku dokładnie 20 czerwca rada gminy zakupiła samochód ciężki "Tatra" posiadający 7000 litrów wody.

                 W dniu 09 05 1997 jednostka nasza wstapiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Technicznego.

                 W dniu 16.02.2006 roku na spotkaniu zarządu OSP Błenna z Panem Burmistzrem Bogdanem Sadowskim i Komendantem PSP Włocławek druhem Grzegorzem Świątkowskim podjęto decyzję o przebudowie garażu. 

                 Rok 2007 w naszej jednostce rozpoczął się pracowcie, W połowie kwietnia rozpoczęliśmy rozbiórkę starych garaży, by w czerwcu rozpocząć budowę nowych garaży rzy wydatnej pomocy naszych druhów.  W dniu 24 listopada garaż został oddany do użytku w stanie surowym. 

                 W 2010 roku została kompeltnie zakończona budowa garażu. Ogólny koszt to 110 000 zł. Pobudowano podwyższenie do ręcznej sikawki z 1927 roku i wkomponowano w nią figurkę św. Floriana, zakupioną przez księdza Kapelana Waldemara Pasierowskiego. 

                 Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 26.02.2011 r. Ksiądz Kapelan Waldemar Pasierowski dokonał poświęcenia nowego garażu i wybudowanego podwyższenia z figurką św. Floriana oraz samochodu pożarniczego Star 244. Samochód Star 25 po 34 latach służby został wycofany z naszej jednostki. 

                 W dniu 24.02.2014 r. po 17 latach użytkowania w OSP Błenna i mający 44 lata, został wycofany samochód pożarniczy Tatra, za który ostrzymaliśmy z OSP Izbica Kujawska samochód pożarniczy Jelcz.

                W dniu 10.01.2015 r. zarząd OSP w Błennie złożył do Zarządu Głównego ZOSP RP wniosek o dofinansowanie i kupno samochodu. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2015 r. w Izbicy Kujawskiej podjęto decyzję o zakupie samochodu pożarniczego dla OSP Błenna. 10.06.2015 roku zarząd OSP w Błennie ogłosił przetarg. Pzretarg wygrało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 'bocar' SP. z.o.o. na sumę 719 604 zł. W dniu 12.11.2015 r. samochód pożarniczy marki MAN TGM 18.340 został przyprowadzony do jednostki OSP Błenna. 28.11.2015 r. samochód pożarniczy MAN został przekazany i poświęcony naszej jednostce. 

                W dniu 09.01.2016 r. odbyło się zebarnie sprawozdawczo-wyborcze. Ówczesny zarząd, z drobnymi zmianami, przepracował od 1983 roku. Na tym zebraniu został wybrany nowy zarząd, w skład którego wchodzą; Prezes- Paweł Baraniak, Naczelnik- Wiesław Nowicki, Zastępca Naczelnika- Łukasz Grabski, Sekretarz- Stanisław Miziołek, Gospodarz- Mirosław Olszewski. 

               Na przełomi 2016 i 2017 roku, dzięki anonimowemu darczyńcy został zakupiony piec, a z własnych środków zostało wykoanane centralne ogrzewanie naszej remizy.

                

c.d.nZałożyciele.jpg.

 

 50-lecie.jpg

 

 

 

 

 

Założyciele Ochotniczej Straży Ogniowej

 

1930.jpg

 

 

 

 

 

 

Druhowie OSP Błenna - Wielkanoc 1930 r.

Wyjazd.jpg

 

                                                                                                                                                                                         50-lecie OSP Błenna-przekazanie sztandaru

                                                                                                                                                                                                                        rok 1978

 

 

OSP Błenna udająca się na zawody do Pasieki - 1965 r.

 

60-lecie.jpg

 

 

 

 

 

 

70-lecie.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  70-lecie OSP Błenna - 1998 r.Zebranie.jpg75-lecie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

75-lecie OSP Błenna - dekoracja sztandaru                                                                   Zebranie sprawozdawcze w O S P - 15.11.1997 r.

                                      2003 r.Wstąpienie do KSRT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Technicznego

                                                                                                                                                                        09.05.1997 r.

Tatra.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie i poświęcenie samochodu TATRA - 1997 r.

Dołącz do nas
Google+