Trzecia jednostka wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.Powstała juz w roku 1924, a swoją działalność rozpoczęła organizując przedstawienia w wiejskiej stodole z czego uzyskany dochód przeznaczony został na zakup w 1926 roku sprzetu strażackiego.
W roku 1927 przystapiono do budowy remizy, jednak po wielu latach nalezało przeprowadzić kapitalny remont, w efekcie jednak powstał nowy obiekt.
Otwarcie nowej remizy nastapiło 9 września 1984 roku.
W roku 1996 dokonano przebudowy i remontu wnetrza remizy oraz zakupiono wyposażenie kuchni.
Czlonkowie drużyn OSP w Machnaczu biorą czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, zajmuja czolowe miejsca w zawodach, uczestniczą w organizowanych ćwiczeniach oraz uroczystościach.

Dołącz do nas
Google+