OSP Machnacz

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 19 marca 2021 roku w reżimie sanitarnym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2020 rok,a także przedstawili plany działalności jednostki na 2021 rok oraz zostały wybrane nowe władze OSP Machnacz

Na zebranie przybyli :

-Burmistrz Brześcia Kujawskiego:Tomasz Chymkowski

-Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku: mł. bryg. Mariusz Bladoszewski

-Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawski: Janusz Pawlak

 

Porządek zebrania OSP Machnacz

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, ,komisji wyborczej.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności za 2020 r.
5.Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2021.
7..Dyskusja nad sprawozdaniami.
8.Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
9.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
10.Wolne wnioski.
11..Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
12.Wybór nowego Zarządu OSP
13.Wybór Komisji Rewizyjnej
14.Absolutorium dla nowych władz OSP
15.Powołanie Prezesa Honorowego OSP
16.Zakończenie zebrania

Nowe władze OSP Machnacz

Prezes -Grabczewski Paweł

Wiceprezes,Naczelnik-Adamski Franciszek

Zastępca Naczelnika- Ciesielski Marcin

Skarbnik-Maciejewski Mariusz

Sekretarz-Lewandowski Paweł

Gospodarz-Adamski Andrzej

Kronikarz- Grabczewska Karolina

 

Na wniosek nowego Zarządu OSP oraz wszystkich druhów za swoją działalność na rzecz naszej społeczności strażackiej  ustępujący Prezes Ryszard Czerewiński (w wieku 91 lat!) został Prezesem Honorowym.

 

 

Dołącz do nas
Google+