OSP Machnacz
Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 7 marca 2020 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2019 rok,a także przedstawili plany działalności jednostki na 2020 rok.

Na zebranie przybyli :

-Burmistrz Brześcia Kujawskiego:Tomasz Chymkowski

-Zastępca Burmistrza Brześcia Kujawskiego: Damian Chełminiak

-Starosta Włocławski: Roman Gołębiewski

-Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku: mł. bryg. Mariusz Bladoszewski

-Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawski: Janusz Pawlak

-Przedstawicel szczebla Powiatowego ZOSP RP : Grzegorz Świątkowski

 

Porządek zebrania OSP Machnacz

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności za 2018 r.
5.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018 r.
7.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2019.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11.Wolne wnioski.
12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13.Zakończenie zebrania.

Na zakończenie zebrania przybyli goście złozyli życzenia z okazji 90 urodzin  Prezesa Ryszarda Czerwińskiego

Dołącz do nas
Google+