OSP Machnacz
Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 2 lutego 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2018 rok,a także przedstawili plany działalności jednostki na 2019 rok.

Na zebranie przybyli :

-Burmistrz Brześcia Kujawskiego 

-Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

-Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawskim

-Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Brześciu Kujawskim

-Przedstawicel szczebla Wojewódzkiego ZOSP RP

Porządek zebrania OSP Machnacz 

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności za 2018 r.
5.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018 r.
7.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2019.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11.Wolne wnioski.
12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13.Zakończenie zebrania.

Dołącz do nas
Google+