OSP Machnacz
Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 4 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2016 rok,a także przedstawili plany działalności jednostki na 2017 rok.

Na zebranie przybyli liczni goście:

-Burmistrz Brześcia Kujawskiego wraz z Zastępcą

-Wicestarosta Włoclawski

-Przedstawiciel  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

-Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Brześciu Kujawskim

-Ksiądz Proboszcz Parafii pw.Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

-Przedstawicel szczebla Wojewódzkiego ZOSP RP

 

Porządek zebrania OSP Machnacz za rok 2016

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
5.Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016 r.
7.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2017.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11.Wolne wnioski.
12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13.Zakończenie zebrania.

 

Dołącz do nas
Google+