OSP Machnacz
Ćwiczenia ,,Zima 2017"

Ćwiczenia ,,Zima 2017"

Dnia 14.12.2017 uczestniczyliśmyzastępem GCBA w ćwiczeniach "ZIMA 2017" na terenie OUA (obwód utrzymania autostrady) w Pikutkowie. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości bojowej w czasie warunków zimowych . Szczegółowy opis poniżej.

Podczas ćwiczeń aplikacyjnych, w których udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Włocławek, Starosty Włocławskiego, Burmistrza Brześcia Kujawskiego, firmy INTERTOLL CONSTRUCTION Sp. z o.o. i Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, wypracowano:

sposób zabezpieczenia logistycznego ewakuowanych ludzi i działających służb,
kierunki ewakuacji wraz z miejscami ewakuacji,
zasady współdziałania służb,
sposób udrażniania autostrady.
Na wstępie przypomniano przebieg zdarzeń oraz wnioski związane z przejściem huraganu Ksawery w dniach 4-7 grudnia 2013 roku, zwrócono uwagę na właściwy przepływ informacji o zagrożeniach oraz adekwatne reagowanie na ostrzeżenia i występujące zagrożenia.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w wyniku śnieżycy pas autostrady w kierunku Torunia został zablokowany. Miejsca obsługi podróżnych (MOP) Machnacz i Kałęczynek oraz Ludwinowo i Lubień Kujawski zapełnione zostały podróżującymi. Węzeł Włocławek Północ został zablokowany przez ciągniki siodłowe z naczepami. Ruch na drodze krajowej nr 62, z powodu warunków drogowych, został bardzo utrudniony. W związku z tym, że ruch na pasie w kierunku Torunia odbywa się bardzo powoli, a podróżujący stoją w korku ponad 3 godziny, podjęto decyzję o uruchomieniu doraźnego punktu ewakuacji poprzez rozstawienie ogrzewanego namiotu na bazie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Pikutkowo. Powyższy punkt utworzony zostanie przez siły i środki KSRG powiatu włocławskiego. W pierwszej kolejności do punktu kierowane są osoby z dziećmi. W porozumieniu ze służbami zarządzania kryzysowego powiatu włocławskiego i gminy Brześć Kujawski przygotowywane są docelowe punkty ewakuacji oraz sposoby wsparcia socjalnego ewakuowanej ludności.
Celem ćwiczeń było:

sprawdzenie stanu przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP we Włocławku oraz wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG do podjęcia działań w warunkach zimowych, a także realizacji zadań wynikających z planów zarządzania kryzysowego,
praktyczna ocena możliwości przygotowania doraźnego punktu ewakuowanej ludności na bazie OUA Pikutkowo z wykorzystaniem ogrzewanego namiotu,
ocena stanu przygotowania czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,
ocena możliwości przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach i przyjętych na czasowe zakwaterowanie,
ocena możliwości pomocy w transporcie i dostarczaniu środków do życia dla ludności, do której nie można dotrzeć ze względu na nieprzejezdność dróg,
szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego w przypadku osób z podejrzeniem hipertermii.
W ćwiczeniach uczestniczyli:

SKw wraz z przyczepką kwatermistrzowsko-logistyczną, GCBA 5/32 i SLRR z JRG nr 1; GBA 2,5/16 i SLRR z JRG nr 2; SOp z KM PSP Włocławek - łącznie 17 osób,
OSP włączone do KSRG: z Brześcia Kujawskiego, Machnacza, Kąkowej Woli (wszystkie gm. Brześć Kujawski) i z Kruszyna (gm. Włocławek) - łącznie 20 osób,
ratownik medyczny.

 

Zdjęcia i opracowanie KM PSP Włocławek

Dołącz do nas
Google+