Dom Strażaka

W 1892 roku w ręce OSP w Śliwicach została oddana murowana remiza. Posiada trzy boksy garażowe z kanałami oraz pomiszczenie w którym uzupełniane są dokumenty po akcji. Na dole znajduje się też wejście do wieży, gdzie znajduje się mechanizm dzięki któremu  można wywiesic w niej węże do suszenia. Na dole jest też kotłownia, skład drewna i szatnia na ubrania koszarowe oraz warsztat, magazyn i zaplecze sanitarne. Na piętrze znajduje się pokój posiedzeń zarządu wyposażony m.in. w komputer, świetlica z kuchnią i zapleczem sanitarnym oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

WIĘCEJ INFO WKRÓTCE.

Dołącz do nas
Google+