OSP Jastrzębie
Kurs

Kurs

Od dnia 15 do 21 października 2017 roku, dwóch druhów OSP Jastrzębie brało szkolenie w Bysławiu z zakresu: "kwalifikowana pierwsza pomoc dla strażaków-ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". Szkolenie kończyło się egzaminem który obydwu druhów zdało. Serdeczne podziękowanie dla OSP Bysław za przygotowanie kursu, kucharkom za obiady oraz grupie ze dobrze i pracowicie spędzony czas.

Dołącz do nas
Google+