HISTORIA

Historia
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnych danych dotyczących historii pożarnictwa w Więcborku, wiadomym jest fakt powstania zorganizowanej straży pożarnej w lutym 1879 roku. Pierwsza remiza strażacka została pobudowana w latach 30-tych.

- W latach 1930-1939 Ochotnicza Straż Pożarna w Więcborku liczyła ok. 23-24 członków czynnych.

- W 1947r. został zakupiony od Zrzeszenia kupców samochód terenowy marki „Dodge”.

- 25 stycznia 1964r.- Walne Zebranie Członków OSP w Więcborku podjęło uchwałę o budowie nowej remizy strażackiej. Wybudowanie nowej remizy strażackiej pozwoliło naszej jednostce na utrzymanie w 100% sprawności bojowej samochodów.

- 2 wrzesień 1979r.- Obchody 100-lecia istnienia OSP w Więcborku. Stu lecie istnienia jednostki przypadało na dzień 18 lutego 1979r. jednak ze względów organizacyjnych obchody tej rocznicy zostały przełożone na dzień 2 września 1979roku. Podczas obchodów jednostka OSP w Więcborku zyskała sztandar oraz została odznaczona najwyższym oznaczeniem związkowym tj. złotym znakiem związku.

- 8 maja 1989r.- Rozpoczęto budowę trzeciego garażu i zaplecza.

- 1990r.- Postawiono piętro dobudowanego budynku.

- 10 wrzesień 1994r.- Obchodzimy 115 lecie OSP w Więcborku.

- 1995r.- W tym roku zostaje ukończona rozbudowa remizy. Jednostka nasza zostaje przyłączona do KSRG.

- 1998r.- Zakup do jednostki samochodu ratownictwa drogowego „Lublin II”.

- 1999r.- W bieżącym roku nasza jednostka obchodzi 120 lecie istnienia. Z roku na rok nasila się ilość zdarzeń w tym roku mieliśmy ich aż 68.

- 2000r.- Po długiej przerwie zostaje ponownie otworzona młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 17 druhów. W tym roku także otrzymaliśmy nowszy wóz bojowy „Jelcz”, a nasz poprzedni wóz przekazaliśmy do OSP w Suchorączku.

Dołącz do nas
Google+