OSP Więcbork
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa"

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa"

W dniach 24-25 października 2013 r. w Sanoku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”.

Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku we współpracy z Komendą Główną PSP i Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie oraz Komendą Powiatową PSP w Sanoku oraz Zarządem Głównym Związku OSP RP a także Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.Patronat honorowy nad konferencją objęli: dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu systemu zintegrowanego ratownictwa, a także dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z tej dziedziny, propagowanie idei wolontariatu w służbach ratowniczych oraz integracja środowisk Polski, Ukrainy i Słowacji.

W konferencji udział wzięli m.in.:

dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, który wygłosił referat dotyczący „Organizacji i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych”,Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, która mówiła o „Roli wojewody w systemie bezpieczeństwa państwa”,nadbryg. Janusz Skulich Zastępca Komendanta Głównego PSP, który zaprezentował „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy”.

Ponadto w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele służb ratowniczych z Ukrainy, Słowacji oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województw: lubelskiego i podkarpackiego, organów administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża a także innych organizacji.

W ramach konferencji w pierwszym dniu odbyło się pięć sesji naukowych oraz sesja plakatowa. Na każdą sesję składało się od sześciu do dziesięciu referatów z zakresu organizacji i funkcjonowania KSRG, organizacji i funkcjonowania Związku OSP RP, organizacji GOPR, WOPR, PCK oraz koordynacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego a także organizacji systemu ratowniczego na Ukrainie i Słowacji oraz perspektyw jego rozwoju biorąc pod uwagę rolę wolontariatu.

W drugim dniu konferencji odbyły się ćwiczenia i pokazy plenerowe ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania podmiotów w ramach systemu ratowniczego. Ćwiczenia ratownicze obejmowały kilka rodzajów zdarzeń od wypadków masowych do działań ratowniczych związanych z użyciem śmigłowca LPR a także działań ratowniczych na wodzie, ratownictwa wysokościowego i poszukiwania osoby zaginionej przy użyciu psów tropiących.

 

info: www.zosprp.pl

Dołącz do nas
Google+