OSP Polichno
Aparat powietrzny X-PRO butla komp. 6,8l (4,6 kg) x2

Aparat powietrzny X-PRO butla komp. 6,8l (4,6 kg) x2

Prosimy o wsparcie

Jesteśmy strażą ochotniczą, działającą od 1946 roku. Od lat staramy się sumiennie wywiązywaćz naszych obowiązków, by pomagać obywatelom i służyć pomocom w każdej sytuacji. Nasza straż opiera się nie tylko na udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również na integracji i pomocy tym, którzy jej potrzebują. Każdy strażak działający w ochotniczej straży często poświęca swoje życie osobiste,a wszystkie działania są bezinteresowne. Jednostka w Polichnie składa się z doświadczonych mężczyzn, ale również młodzieży i kobiet, którzy chcą pomagać i działać dla innych.

Wszelkie fundusze na zakup sprzętu lub doposażenie jednostki pochodzą od naszych druhów bądź od jednostek samorządowych. W związku z tym chcielibyśmy pozyskać środki na ulepszenie naszej straży. w związku z powyższym kierujemy prośbę do Państwa o wsparcie naszej jednostki, gdyż w najbliższym czasie chcieli byśmy zakupić Aparat powietrzny X-PRO butla komp. 6,8l (4,6 kg) x2 ponieważ nie posiadamy tego sprzętu co ogranicza nam branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczy. Przymierzamy się również do zakupu przyczepki, aby pomieścić więcej sprzętu i móc w jeszcze większej mierze pomagać i ratować życie.

Liczymy na pozytywny odzew naszej prośby i zachęcamy do wsparcia.

https://zrzutka.pl/emtjsh

Dołącz do nas
Google+