OSP Paterek
OSP Płonne zaprasza na Rajd Wojewódzki Młodzież na Ratunek !!!

OSP Płonne zaprasza na Rajd Wojewódzki Młodzież na Ratunek !!!

Po raz 3 organizowany przez OSP Płonne odbędzie się Rajd Wojewódzki " Młodzież na Ratunek". Wszystkich serdecznie zapraszamy na naukę poprzez zabawę oraz godną rywalizację.

Rajd skierowany jest do młodzieży w wieku 15-21 lat zrzeszonej wokół Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji młodzieżowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do udziału w zawodach zgłaszać się mogą pięcioosobowe drużyny żeńskie, męskie i mieszane (kwalifikowane jako męskie). Dopuszczalny jest start zawodników w wieku 15-21 lat, przy czym spełnione musi zostać założenie, że w każdej drużynie znajdować ma się co najmniej jedna osoba pełnoletnia.

 

 Przebieg zawodów
Termin zawodów: 26.09.2015. Start o godzinie 10:00 przy Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem. Zawody odbywać się będą na trasie długości 8 km, na której wyznaczone zostaną punkty kontrolne, gdzie drużyny będą wykonywać określone zadania.
 organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z marszobiegu na trasie do wyłącznego wykonania zadania .

Drużyny rywalizować będą w konkurencjach:

 • ćwiczenie ppoż,
 • transport poszkodowanego na noszach,
 • quiz pożarniczy,
 • ratownictwo medyczne,
 • ratownictwo wodne,
 • quiz z zakresu pierwszej pomocy,
 • tor przeszkód
 • ratownictwo ekologiczne
 • zadanie z ratownictwa wysokościowego
 • pierwsza pomoc
 • elementy musztry wojskowej

Więcej info pod adresem e-mail : plonne@web.osp.org.pl

Nr tel: Dawid Rumiński - 693 952 225

Dołącz do nas
Google+