OSP Paterek
Zakończono Kurs Podstawowy !

Zakończono Kurs Podstawowy !

W dniu 15 marca 2015 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią odbył się egzamin ze szkolenia podstawowego dla strażaków OSP.

Do egzaminu przystąpiło 61 druhów z terenu powiatu nakielskiego. Egzamin składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Po rozwiązaniu testu, skłądającego się z 30 pytań, druhowie przystąpili do egzaminu praktycznego. W tej części egzaminu musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą w zakresie: sprawiania drabin, obłśugi hydrantu podziemnego, bodowy linii ssawnej, głównej, gaśniczej, zajmowania stanowisk gaśniczych, kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenia akcji gaśniczych. Ponadto, musieli wykazać się znajomością podziału, budowy, przeznaczenia, nazewnictwa, zasadami praktycznej obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprzętu mechanicznego.

Druhowie prezentowali także znajomość procedury zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Wszyscy druhowie zdali egzamin uzyskując ocenę pozytywną. Zaświadczenie ukończenia szkolenia wręczył komendant powiatowy PSP w Nakle bryg. Roman Kłos. Kierownikiem kursu był kpt. Paweł Przybylski.

Nakło24- materiał powierzony.

Fot: Nakło24

Dołącz do nas
Google+