Oddział Gminny ZOSP RP w Kcyni

Oddział nasz skupia 11 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Kcynia, 10 typu S-1 i 1 typu S-3.  Wszystkie jednostki są  zarejestrowane w KRS, 4 z nich zostały włączone do KSRG. W 8 strażach gminy powołano JOT. W naszych szeregach jest skupionych  731 osób, w tym 39 kobiet. Przy poszczególnych jednostkach działaja MDP do których należy  prawie 200 osób. W ubiegłym roku nasi strażacy uczestniczyli w gaszeniu 148 pożarów oraz likwidowali 172 miejscowe zagrożenia. Ogółem w działaniach brało udział 1826 strażaków ratowników.

Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP prowadza działalnośc kulturalną, często wokół straży, szczególnie wiejskiej, gromadzi się życie kulturalne danego środowiska. Przy jednostkach działaja drużyny piłkarskie, klub honorowych dawców krwi, strażacy są animatorami różnych imprez i uroczystości. Przy OSP w Kcyni działa orkiestra dęta, uświetnia ona nasze świeta oraz uroczystości na terenie gminy, powiatu oraz województwa. Orkiestra może sie pochwalić całym wachlarzem nagród i wyróżnien. Powstanie orkiestry datuje się na rok 1934.

Dołącz do nas
Google+