OSP Kcynia
Zebranie Walne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni

Zebranie Walne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni

W sobotę, 28 stycznia 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni kończące tym samym cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach na terenie Gminy Kcynia. Zebranie było okazją do przedstawienia sprawozdań z działalności oraz planów na rok 2017. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odegraniu hymnu strażackiego odbyło się ślubowanie adeptów OSP.

 

Jedną z ważniejszych inwestycji w remizie była termomodernizacja całego budynku wraz z wymianą kotła CO. W zdecydowanej większości środki na ten cel w kwocie 180.000 zł pochodziły z Komendy Głównej PSP w Warszawie. W pomieszczeniach straży oraz na placu manewrowym zamontowano też kamery. Zakupiono również sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie. Jednostka poza działaniami ratowniczymi angażowała się również w inne akcje.

Tradycyjnie brała udział w obchodach uroczystości państwowych, gminnych, kulturalnych i kościelnych. Uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych, a poprzez działalność Orkiestry Dętej OSP sławiła dobre imię jednostki, a także gminy. Orkiestra podczas koncertów i pokazów prezentowała się w ubiegłym roku ok. 30 razy. Orkiestra liczy 22 członków i 7 nowych adeptów. Kapelmistrzem jest Mariusz Skotnicki.

Najdłuższym punktem spotkania były podziękowania, które wręczył prezes Maciej Tubiszewski wraz z naczelnikiem Wojciechem Zakrzewskim. Dziękować było komu, bo jednostka opiera się na wsparciu i pracy nie tylko samych jej członków, ale także ludzi dobrej woli, sponsorów i innych podmiotów. Dziękowano więc m.in. osobom zaangażowanym w proces pozyskania pieniędzy oraz realizacji inwestycji jaką była termomodernizacja. Dziękowano członkom jednostki, chyląc szczególnie czoła wobec seniorów jednostki. Wyszczególniono osoby, które w ubiegłym roku najwięcej razy wyjeżdżały do akcji. Prym wśród tych osób wiodą: Mikołaj Tubiszewski 95 razy, Michał Kordylewski 93, Michał Modliński 92. Dziękowano członkom orkiestry przekazując na ręce prezesa nową buławę dla dyrygenta, a także sponsorom, na których pomoc, głównie finansową, jednostka mogła liczyć w roku minionym. Na zakończenie członkowie zarządu wręczyli też podziękowanie dla prezesa.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich gen. Tadeusz Milewski zaprzyjaźniony z kcyńską jednostką od 1985 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zdzisław Dąbrowski mówił o bardzo dobrym funkcjonowaniu jednostki i jej wizerunku na zewnątrz. Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podkreślił zadanie samorządu lokalnego, jakim jest dbałość o bezpieczeństwo członków jednostki, a także wyposażenie w odpowiedni sprzęt ratujący mienie i życie ludzkie. Członek Zarządu Powiatowego ZOSP druh Piotr Hemmerling mówił o planowanych wydarzeniach m.in. III Przeglądzie Kronik Strażackich, który odbędzie się 22 kwietnia w Dziewierzewie, Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbędą sie 10 czerwca w Potulicach czy listopadowych eliminacjach szczebla powiatowego konkursu plastycznego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą sie w Szubinie.

Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Franciszek Sobiechowski przywołując statystyki akcji pożarniczych na terenie powiatu nakielskiego ( w 2016 r. było to 1569 zdarzeń) zwrócił szczególną uwagę na "cichego zabójcę", jakim jest potocznie zwany czad. Apelował o wyposażenie domów i mieszkań w czujniki tlenku węgla. O bardzo dobrej współpracy z jednostką mówił także Komendant Komisariatu Policji w Kcyni asp.sztab. Piotr Smoliński oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP druh Damian Łyszczarz. Na zakończenie zebrania kilka utworów odegrała Orkiestra Dętą OSP. Na tym zakończono część oficjalną.

materiał: Anna Duda-Nowicka

Dołącz do nas
Google+