OSP Kcynia
ABC STRAŻAKA

ABC STRAŻAKA

Każdy strażak powinien to wiedzieć :)

 

 

ABC STRAŻAKA

DOWÓDCA-osoba która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom.

DYSPONOWANIE - stawianie w stan gotowości bojowej i kierowanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych.

GOTOWOŚĆ BOJOWA - zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowniczy.

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE - jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska lub mienia.

POŻAR - niekontrolowany proces palenia przebiegajacy w miejscu do tego nie przeznaczonym

SEKCJA - pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12 ratowników, w tym dowódca.

ROTA - dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej

ZASTĘP - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego.

ALARM BOJOWY - rozkaz lub umówiony sygnał podany za pomocą radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej.

ALARM FAŁSZYWY - jest to wezwania podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które faktycznie nie miało miejsca lub zaistniało, lecz nie wymagało podjęcia działań ratowniczych.

ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA - zgłaszane przez instalacje wykrywania pożaru lub innych zagrożeń, spowodowane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak w szczególności: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki, zbyt niski próg alarmu czujki, prowadzone prace powodujące powstanie dymów lub oparów lub z ręcznych ostrzegaczy pożaru nie wymagające podjęcia działań ratowniczych przez podmioty systemu lub inne jednostki ochrony przeciwpożarowej.

ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY - zgłaszając zdarzenie sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd .

OSP R1 - składa się z torby z opatrunkami, zestawu do tlenowej terapii biernej, deski ortopedycznej, stabilizatora głowy i szyny Kramera.

PSP-R1 - torba ratownictwa medycznego umożliwiająca wykonanie następujących czynności:

- Zabezpieczenie lub/i przywrócenie dro?nooeci dróg oddechowych

- Prowadzenie oddechu kontrolowanego i wspomaganego oraz tlenoterapii.

- Unieruchamianie złaman oraz podejrzeń złaman i zwichnięcia

- Opatrywanie oparzen, Zapewnienie komfortu termicznego, Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

PSP R2 - sprzet ratowniczy w R2 jest identyczny jak w zestawie PSP-R1 lecz został wyposażony dodatkowo w moduł respiratora transportowego.

Dołącz do nas
Google+