OSP Kcynia
Orkiestra Dęta OSP Kcynia  wzbogaci się o nowe galowe mundury strażackie.

Orkiestra Dęta OSP Kcynia wzbogaci się o nowe galowe mundury strażackie.

Orkiestra Dęta OSP Kcynia, której dyrygentem jest pochodzący z Bułgarii Orlin Bebenow,wkrótce wzbogaci się o nowe galowe mundury strażackie.

 

Dzięki bowiem dobrym kontaktom całego Zarządu Jednostki OSP Kcynia z radną sejmiku województwa Silvaną Oczkowskąudało się pozyskać na zakup umundurowania środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcia w tej kwestii udzielił także Zarząd Województwa ZOSP RP w Toruniu. I tak oto współpraca kilku osób i instytucji się opłaciła i kcyńska orkiestra, która obok Zespołu Regionalnego "Pałuki" stanowi muzyczną wizytówkę Gminy Kcynia, będzie prezentowała się w nowych strojach.

Stroje te wkrótce będą szyte, a pomocą w przygotowaniu rozmiarówki służyła p. Grażyna Andrzejewska. W ostatnim czasie na placu przy remizie odbyła się próba orkiestry m.in. przed zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego (15 sierpnia, godz. 11.30 wymarsz spod remizy). Orkiestra ćwiczy na zewnątrz, bowiem w sali prób wkrótce ruszy remont - również dzięki środkom zewnętrznym, które Gmina Kcynia pozyskała w drodze konkursu. Za to rozpoczął się już remont kolejnych pomieszczeń remizy - tym razem łazienek na piętrze budynku, dzięki środkom z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

Serdecznie dziękuję pani radnej za okazane wsparcie. Dzięki osobistego zaangażowaniu nasza orkiestra jeszcze dostojniej będzie się prezentowała - podsumowuje prezes Maciej Tubiszewski.

Warto również dodać, że Orkiestra otrzymuje także środki z budżetu Gminy Kcynia, o które występuje w drodze konursu ofert.

Fot. Maciej Tubiszewski Prezes OSP KCYNIA

Tekst. Anna Duda-Nowicka Urzad Miasta i Gmina Kcynia

Dołącz do nas
Google+