OSP Kcynia
Ćwiczenia na akwenie wodnym i pokaz Ratownictwa Wodnego

Ćwiczenia na akwenie wodnym i pokaz Ratownictwa Wodnego

Na trzy dni przed feriami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uczestniczyli w plenerowych zajęciach profilaktycznych “Bezpieczne ferie”. Tym razem zajęcia odbyły się na terenie żwirowni w Mieczkowie, a celem było ukazanie niebezpieczeństwa jakim mogą być zabawy na zamarzniętym akwenie wodnym. Na zaproszenie pedagoga szkolnego Roberta Koniec pokazową lekcję ratownictwa lodowego przeprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Szubinie wraz z kolegami z OSP w Kcyni

W celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów szkoły dowódca JRG w Szubinie mł. bryg. Mariusz Mantych zapoznał dzieci z tematem przeprowadzonych ćwiczeń. Opowiedział o niebezpieczeństwie wchodzenia na lód na stawach, rowach i rzekach. Podczas wykonywania zadania wyłowienia osoby pod którą załamał się lód, dowódca Martych opowiadał uczniom jakie czynności wykonują strażacy-ratownicy. Do ratownictwa lodowego strażacy wykorzystali sanie pneumatyczne, deskę lodową oraz tradycyjna drabinę.

Do Mieczkowa przyjechał także policjant mł.asp. Bartosz Królczyk, który jest dzielnicowym na terenie szkoły w Laskownicy. Policjant przekazał najmłodszym uczniom odblaski ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni. Zwrócił uwagę dzieciom na to gdzie się bawią, jak mają się ubierać w zimowe dni oraz przestrzegł przed niebezpieczeństwami podczas zimowych zabaw na śniegu.

Druhowie z OSP w Mieczkowie zorganizowali ognisko, aby dzieci miały gdzie się ugrzać. Rada Rodziców ufundowała kiełbaski, które wspólnie upiekliśmy w ognisku i z ciepłą herbatką spożyliśmy na świeżym powietrzu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie dziękują Dowódcy JRG nr 2 w Szubinie Mariuszowi Mantychowi oraz strażakom z Szubina, Kcyni i Mieczkowa za wspaniałą lekcję profilaktyczną przed feriami.

tekst i fot. Robert Koniec

Dołącz do nas
Google+