OSP Strzelno
Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2017 w Strzelnie

Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2017 w Strzelnie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2017 które odbyło się 03.02.2018r. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł.bryg. mgr Jacek Kaczmarek Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie . kpt. mgr inż. Mariusz Dybicz,Wicestarosta Mogileński mgr Krzysztof Szarzyński , Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak przedstawiciel lasów Państwowych Zastępca Nadleśniczego Roman Pawlak, Prezesi i Naczelni zaprzyjaźnionych jednostek z gminy Strzelno

Na zebraniu przedstawiono całoroczne sprawozdanie z działalności w której ujęto wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych w których jednostka brała udział 177 razy, pozyskanie nowego sprzętu ze środków KSRG oraz Urzędu Miejskiego w Strzelnie, osiągniecia drużyny pożarniczej na szeblu gminnym. Drużyna męska zajeła 4 miejsce w zawodach pożarniczych na szczeblu powiatowym oraz 4 miejsce w zawodach na szeblu powiatowym w piłkę halową. Zorganizowano festyn strażacki dzień strażaka oraz pokazy dla dzieci młodzierzy na festynach wiejskich. Wręczono listy gratulacyjne za całokształt strażakom oraz seniorowi upominek w postaci ozdobnego topora ufundowany przez strażaków z OSP.

Dołącz do nas
Google+