OSP Strzelno
Zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015 jednostki OSP Strzelno

Zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015 jednostki OSP Strzelno

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015 które odbyło się 19.03.2016r. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.Komendat Powiatowy PSP Bryg.Marek Kryszak, Dowódca JRG Mogilno starszy kapitan Łukasz Rogalski ,Prezes ZP OSP starosta v-ce starosta Krzysztof Szarzyński, komendant gminny Jan Lewandowski , Burmistrz Miasta Ewaryst Matczak,sekretarz gminy Jarosław Marek, przedstawiciel lasów Państwowych Zastępca Nadleśniczego Roman Pawlak, Prezesi i Naczelnicy z OSP Ostrowo. Osp Ciencisko, radni miejscy.

Na zebraniu przedstawiono całoroczne sprawozdanie z działalności w której ujęto wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych w których jednostka brała udział 213 razy, pozyskanie nowego sprzętu ze środków KSRG oraz Urzędu Miejskiego w Strzelnie, osiągniecia drużyny pożarniczej  na szeblu gminnym. Drużyna męska zajeła 2 miejsce w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym oraz 1 miejsce w zawodach na szeblu powiatowym w piłkę halową. Orkiestra dęta Osp na szczeblu wojewódzkim w przeglądzie orkiestr dętych Osp zajeła 3 miejsce. Na zebraniu wybrano nowy zarząd OSP oraz przedstawicieli do ZG OSP. 

Dołącz do nas
Google+